Haderslev satser på mange nye køretøjer, HSE og sammenlægning af brandstationer

Google Maps
Falcks brandstation i Haderslev. Arkivfoto

Beredskabet i Haderslev Kommune står overfor en række ændringer, hvis kommunens udkast til risikobaseret dimensioneringsplan bliver vedtaget af politikerne. I dag er der i kommunen 15 køretøjer med stor vandkapacitet, og det giver en massiv kapacitet, som ifølge dimensioneringsplanen bør reduceres ved at erstatte fire brandstationers autosprøjter og tankvogne med tanksprøjter. Desuden ønsker kommunen, at der i Haderslev placeres en HSE, som eventuelt kan blive virksomhedsbemandet. Og så skal det undersøges, om brandstationerne i Haderslev og Vojens kan lægges sammen til én station med et delvist 1-minuts-beredskab.

I dag består Haderslev Kommunes beredskab af seks frivillige brandværn, to Falck-brandstationer, en kommunal frivilligenhed samt et ø-beredskab. Men ifølge den nye dimensioneringsplan burde kommunen – ud fra en rationel økonomisk betragtning – nedlægge de frivillige brandværn i Arnum, Fjelstrup og Sommersted, fordi de dels har relativt få udrykninger, dels har slukningsområder, som kunne dækkes fra nabostationer uden at beredskabets serviceniveau blev ændret væsentligt. Arnum er med syv årlige udrykninger kommunens mindst travle brandstation. Også brandværnene i Moltrup og Hoptrup har kun få udrykninger, men da de fungerer som backup for beredskabet i Haderslev by, ville en nedlæggelse af de to stationer medføre behov for en opgradering af brandstationen i Haderslev. Desuden bemærker Haderslev Kommune, at kommunens mange beredskaber har deres udgangspunkt i det unikke aktive medborgerskab i form af de frivillige brandværn, som har en helt central rolle i kommunen. De frivillige brandværn giver i bred forstand værdi til kommunens borgere, idet man foruden en kort responstid for brandberedskabet har en række sikkerhedsambassadører på virksomheder, i foreninger og private hjem som er med til at styrke den generelle robusthed i kommunen.

Haderslev Kommune vil på den baggrund ikke gå så drastisk til værk som at nedlægge brandværn. I stedet vil kommunen ændre på stationernes vognpark, således at tankvogne og autosprøjter på stationerne i Arnum, Fjelstrup, Haderslev og Vojens udfases og erstattes af nye tanksprøjter. Endvidere vil kommunen i den kommende tid analysere, om brandstationerne i Haderslev og Vojens kan lægges sammen til én station med 1-minuts-beredskab i dagtimerne. Inden da vil man dog etablere en HSE med skæreslukker i Haderslev, og det skal overvejes, om en HSE på en kommende stationen Haderslev-Vojens i arbejdstiden kan placeres på en lokal virksomhed og ved udrykning bemandes med medarbejdere fra virksomheden. Det skal i givet fald kompensere for, at stationerne i Haderslev og Vojens har store problemer med at rekruttere nok deltidsbrandfolk, som kan dække beredskabet i dagtimerne.

Frivillige skal fortsat bemande redningsbåd

Som noget nyt skal den redningsvogn, der bemandes af det frivillige beredskab i Haderslev by, ændres til en rednings- og miljøvogn, som skal bemandes af brandværnet i Fjelstrup. De frivillige i Haderslev skal dog stadig bemande kommunens redningsbåd, og til det formål skal der rekrutteres nye frivillige, så beredskabet kan sikre, at båden døgnet rundt kan afsendes med tre mand inden for 10 minutter. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det frivillige brandværn i Hoptrup overtage bemandingen af båden.

Desuden skal den nuværende trailerlift i Vojens udfases, mens der skal indsættes en moderne drejestige i Haderslev. I Haderslev by skal udrykningstiderne desuden forbedres ved at udrykningskøretøjerne får prioritet ved passage af et lyskryds på Ribe Landevej.  Endelig skal indsatsledervagten reduceres fra to vagtområder til ét.

De forskellige omlægninger indebærer, at beredskabet i den kommende 10-års periode får mulighed for at omplacere omkring 20 mio. kr. inden for det nuværende budget. Pengene skal blandt andet bruges på nye køretøjer til brandværnene Arnum, Fjelstrup, Haderslev og Vojens samt kompetenceudvikling for brandfolkene.

Dimensioneringsplan i høring

Haderslev Kommune har valgt at sende udkastet til dimensioneringsplan i høring frem til 18. februar 2013, selv om dette ikke er et lovkrav.

”Beredskabets serviceniveau berører i dagligdagen få af kommunens borgere, men helt uvarslet kan det alligevel have kritisk betydning for hver enkelt af os. Da vi samtidig arbejder tæt sammen med en langt række frivillige brandværn og generelt gerne vil styrke medborgerskabet i kommunen, har vi valgt at sende planen i høring”, siger Jens Christian Gjesing, der er borgmester og formand for beredskabskommissionen.

Annonce