Her finder du information fra beredskabet om stormflod og blæst

DMI varsler om kraftigt højvande og blæst over Danmark fredag og lørdag. I de berørte dele af landet er de lokale beredskaber indsat. Her kan du læse mere om, hvad du selv kan gøre, og hvordan du finder lokal information om f.eks. afhentning af sandsække samt hvordan du kontakter de relevante dele af beredskabet.

Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at man som borger ikke kontakter styrelsen, men i stedet retter henvendelse til den lokale kommune eller det lokale beredskab. Her kan man hjælpe, hvis du har spørgsmål om lokale forhold, herunder gældende anbefalinger, afhentning af sandsække m.v. Kontaktinformation til det lokale beredskab kan ses her.

Samtidig påpeger Beredskabsstyrelsen, at det er en god idé at holde sig orienteret om nyt fra lokalområde ved at følge udmeldinger fra kommunen, politikredsen eller det lokale beredskab på sociale medier og i medierne. Beredskabsstyrelsen har samlet en liste over en række forskellige beredskabsaktører på X (Twitter) her.

Endvidere har Beredskabsstyrelsen udarbejdet information om, hvordan man selv skal forholde sig ved orkaner og stærke storme. Se denne information her.

Annonce