Højeste antal branddøde i seks år

Ifølge nye tal fra Beredskabsstyrelsen har der ikke siden 2008 været så mange omkomne i brande som i 2014. I alt mistede 84 personer livet ved i alt 81 brande i 2014, og det er altså det højeste antal omkomne ved brande i seks år, Et nyt brandforebyggende initiativ målrettet risikogrupperne nu er ved at blive rullet ud i kommunerne.

Den nye opgørelse fra Beredskabsstyrelsen viser, at socialt udsatte er overrepræsenteret blandt ofrene ved brande: Over halvdelen af dødsbrandene i 2014 skyldes rygning, og de omkomne er typisk over 50 år, bor alene og har røget tobak i kombination med alkohol eller andre rusmidler.

Menneskelige faktorer bag dødsbrandene

En gennemgang af sagerne viser desuden, at der overvejende er menneskelige faktorer bag dødsbrandene – og ikke svigt af tekniske installationer. Typiske eksempler er, at ofrene er faldet i søvn med en tændt cigaret i hånden, eller mens der er sat mad over på komfuret. Det fortæller kampagnekoordinator i Beredskabsstyrelsen, Pil Storm Giersing:

”Vi har alle et ansvar for at gribe ind. Vi skal opsætte røgalarmer i vores bolig, og vi skal være opmærksomme på, at det også sker hjemme hos dem, vi kender. Især skal vi være opmærksomme på dem, der bor alene, ryger og har sociale problemer. Hvis der er behov for det, kan vi som pårørende eller venner evt. hjælpe med at sætte røgalarmen op. For alarmer, der ligger i en skuffe, advarer ikke om branden”

Statistikken for de seneste 25 år viser, at der i gennemsnit er omkommet 78 personer ved 74 brande om året i Danmark.

Hjemmehjælpere screener og brandfolk rådgiver

For at øge brandsikkerheden hjemme hos ældre og socialt udsatte har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og med støtte fra TrygFonden udviklet et nyt forebyggelseskoncept kaldet Brandsikker Bolig.

Konceptet er baseret på et samarbejde mellem brandvæsenet og hjemmeplejen og er ved at blive rullet ud i kommunerne.

”Ved hjælp af en screeningsliste udpeger hjemmehjælperne de borgere, der har størst risiko for at blive ramt af en brand, når de besøger ældre, udsatte og andre plejekrævende befolkningsgrupper. Borgerne bliver herefter tilbudt et besøg fra en brandmand, der rådgiver om brandsikkerhed og sætter en røgalarm op i hjemmet”, forklarer Pil Storm Giersing.

Brandsikker Bolig blev lanceret i september 2014, og det er frivilligt for kommunerne at bruge det. På nuværende tidspunkt anvender 13 kommuner konceptet, og flere er på vej. Konceptet er inspireret af lignende forebyggelsesinitiativer i udlandet, bl.a. Norge, Sverige og England, hvor erfaringerne har været meget positive.

Annonce