Høring om nye krav til brandsikring

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt et forslag til ændring af bygningsreglement 2015 i høring. Høringen vedrører udkast til nye krav til brandsikring af højlagre og lignende lagerbygninger, men den omfatter endvidere nye krav til driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner.

Regeringen har med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” lagt op til, at brandreguleringen i Danmark skal gøres enklere. Dette skal blandt andet ske ved at flytte brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger, som findes i beredskabslovgivningen, til byggeloven.

Trafik- og Byggestyrelsen har derfor udarbejdet et udkast til nye funktionsbaserede brandkrav til højlagre og lignende lagerbygninger. Disse funktionskrav skal indgå i kapitel 5 om brandforhold i bygningsreglementet fra 2015 (BR15).

Med de nye funktionskrav om brandsikring af lagerbygninger i BR15 vil brandsikring af en stor andel af nye lagerbygninger fremover udelukkende være reguleret i bygningsreglementet. Virksomheder, der skal til at opføre højlagre eller lignende lagerbygninger i Danmark, vil dermed ikke længere skulle forholde sig til to regelsæt.

Ændringen i reguleringen betyder, at det bliver lettere at opføre store højlagre og visse andre lagerbygninger i Danmark. Bygherren vil kunne opfylde de nye funktionskrav på forskellige måder, hvilket kan gøre byggeriet billigere, da det giver bedre mulighed for at vælge forskellige materialer og innovative løsninger end hidtil. Samtidig bliver den offentlige sagsbehandling forenklet, idet der kun er én myndighed, der skal byggesagsbehandle sagen i stedet for normalt to.

Der er derudover udarbejdet et udkast til bestemmelser vedrørende driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner.

Høringsfristen er den 22. marts 2016, og bekendtgørelsen kan ses her.

Annonce