Hold en brandsikker sankthansaften

Arkivfoto: Lasse Christiansen

De fleste forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet. Men når sankthansbålene mandag aften tændes landet over, er det vigtigt, at arrangørerne kender afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål – og overholder dem. Man bør også undlade at bruge optændingsvæske eller brandfarlige væsker, når bålet skal tændes.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at sankthansbål og andre bål med en diameter større end 120 cm. skal være placeret i en afstand af mindst:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale

Afstandsreglerne er fastsat i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. For bål mindre end 120 cm i diameter gælder andre afstandsregler.

Reglerne er med til at sikre, at hyggelige stunder som sankthansaften forbliver hyggelige og festlige. Udover at følge reglerne skal man også bruge sin sunde fornuft. ”For at undgå, at bålet udvikler sig til en brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler”, siger kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen Mikkel Kjær Rønnow, der  fremhæver følgende tre tommelfingerregler:

  • Lad være med at bruge optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit, når bålet skal tændes.
  • Hold hele tiden øje med bålet og forlad det først, når det er helt slukket.
  • Vær altid opmærksom på, at små børn ikke kommer for tæt på bålet.

Annonce