Ny vejledning om brandsikring af større oplag af litiumionbatterier

I takt med en stigende anvendelse af litiumionbatterier er der opstået en øget efterspørgsel på information om brandsikring af batteritypen ved større oplag og anlæg. En ny vejledning fra Beredskabsstyrelsen sætter fokus på, hvornår litiumionbatterier i større oplag og i større energilagringsenheder, de såkaldte BESS (Battery Energy Storage Systems), skal betragtes som et brandfarligt oplag.

Selvom teknologien bag litiumionbatterier ikke er ny, er efterspørgslen på flere, større og bedre batterier steget voldsomt. Med flere og større litiumionbatterier medfølger også et ændret risikobillede i forhold til brand.

Litiumionbatterier kan ved særlig varmepåvirkning eller fysisk skade i nogle tilfælde risikere at bryde i brand, men der er også set enkelte eksempler på spontan selvantændelse. En brand kan være krævende at begrænse og få slukket. Derfor har de kommunale redningsberedskaber mulighed for at stille særlige krav til større oplag af litiumionbatterier og BESS efter en bestemmelse i beredskabsloven.

Beskriver forebyggelse og afhjælpende tiltag

Den nye vejledning fra Beredskabsstyrelsen er primært tænkt som et hjælpeværktøj til de kommunale redningsberedskaber, men kan med fordel også anvendes af virksomheder, foreninger og lignende, som overvejer at etablere et større oplag af litiumionbatterier eller en større energilagringsenhed med litiumionbatterier.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række relevante forebyggende og afhjælpende brandsikringstiltag for de større oplag af litiumionbatterier.

Læs vejledningen her.

Annonce