Hovedstadens Beredskab introducerer håndbårne repeatere

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Inden for kort tid vil alle holdledere og indsatsledere i Hovedstadens Beredskab være udstyret med en ekstra SINE-terminal, der udelukkende fungerer som repeater. Årsagen er, at brandfolkene både under øvelser og indsatser ofte oplever, at de mister dækningen på SINE. Men ved brug af repeatere kan beredskabet videretransmittere SINE-dækningen i det område, hvor de er indsat.

Der afholdes årligt en række møder i de regionale koordinationsgrupper vedrørende SINE, og på disse mødes deles der viden, ligesom der informeres om udvikling af SINE og driftsmæssige forhold.

På den sidste runde af møder deltog brandmester Mogens Brix fra Hovedstadens beredskab som indlægsholder – med fokus på løsning af problemer med dårlig SINE-dækning.

”Vi oplever ofte, at vi ved øvelser og indsatser mister TMO-dækningen på SINE, og vi har derfor arbejdet målrettet på at skabe gode stabile løsninger, når vi skal skifte til DMO”, fortæller Mogens Brix, der til daglig arbejder som brandmester og holdleder på Hovedbrandstationen i Hovedstadens Beredskab.

TMO er den tilstand hvor SINE-terminalerne kommunikerer via det digitale SINE-net, mens DMO den tilstand, hvor terminalerne kommunikerer direkte – og altså uden brug af SINE-nettet.

”Der er af største vigtighed, at alle er fortrolige med brug af DMO. Står vi i en akut indsats og mister TMO-dækning, skal alle have proceduren på rygraden – ellers risikerer vi at miste forbindelsen mellem indsatte brandfolk og ledere eller at vigtig tid i indsatsen går tabt”, siger Mogens Brix.

Lokale – men dyre – anlæg sikrer fuld dækning

For at kompensere for den manglede dækning på SINE-nettet har Hovedstadens Beredskab forsøgt sig med flere løsninger, herunder brug af forskellige typer af repeatere.

På visse typer af installationer og bygninger er der opsat lokalt udstyr, så der er fuld dækning i området. Et sådant anlæg findes blandt andet i den københavnske metro, og det er for beredskabet den mest hensigtsmæssige løsning, men den er i mange tilfælde kostbar i både installation og drift.

Ved brug af repeatere kan beredskabet lokalt videretransmittere SINE-dækningen i indsatsområdet.

”Vi har forsøgt med en række forskellige repeatere, herunder faste repeatere i køretøjer eller kufferter. Vi er dog kommet frem til, at den mest optimale løsning er håndbårne terminaler, der fungerer som repeatere”, fortæller Mogens Brix og fortsætter:

”Inden for kort tid vil alle holdledere og indsatsledere i Hovedstadens Beredskab være udstyret med en ekstra SINE-terminal, der udelukkende fungerer som repeter. Terminalen kan ligge i en lomme og skal blot have skiftet batteri to gange i døgnet, ligesom vores andre terminaler”.

Som en anden og ny type af løsning på problemet, er Hovedstadens Beredskab ved at afdække mulighederne for brug af radiosprinkling. Ved radiosprinkling etableres der SINE-dækning fra en terminal, hvor der fra antennestikket er trukket et antennekabel. Kablet kan være installeret i bygningen i forvejen, eller det kan etableres af beredskabet som en del af førsteindsatsen. Mulighederne er ikke helt afdækket endnu, men ser ud til af være et billigere alternativ end de hidtidige faste installationer.

Annonce