ISS sælger skadeservice-virksomhed til kapitalfond

ISS’ skadeserviceaktiviteter i Danmark er blevet solgt til den nystiftede kapitalfond Agilitas, der i alt overtager 54 skadecentre i Danmark, Norge og Finland fra ISS. Aktiviteterne vil blive samlet i et nyt, nordisk selskab under ledelse af den hidtidige direktør for ISS Nordic Damage Control i Norge. Salget sker, fordi ISS ikke længere anser skadeservice for at være en del af koncernens kerneforretning.

De nordiske aktiviteter i ISS Damage Control havde sidste år en omsætning på 850 mio. kr., men parterne er enige om ikke at oplyse, hvad Agilitas har betalt for ISS Nordic Damage Control.

”Aktiviteterne i Nordic Damage Control er blevet vurderet, og vi har konkluderet, at disse aktiviteter ligger uden for vores kerneaktiviteter i forhold til vores langsigtede strategi i Norden”, siger Henrik Langebæk, der er finansdirektør i ISS Europe.

Annonce