KL: Gode forslag fra strukturudvalget

KL glæder sig over, at Redningsberedskabets Strukturudvalg nu er færdig med sin rapport med anbefalinger for fremtidens beredskab. Ifølge KL indeholder rapporten en række gode forslag til principper og anbefalinger, og nu venter en vigtig opgave i kommunerne med at samle sig i de nye og større enheder.

”Jeg glæder mig over, at udvalgets arbejde nu er afsluttet. Rapporten indeholder en række gode forslag til principper og anbefalinger. Vi ser nu frem til at indgå i dialog med Forsvarsministeriet om den fremadrettede arbejdsdeling mellem kommuner og stat på beredskabsområdet”, siger Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at de nuværende 86 kommunale enheder skal reduceres til maksimalt 20. Kommunerne skal frivilligt gå sammen i de nye enheder.

”Det er vigtigt, at kommunerne nu har fokus på at finde sammen i de nye enheder. Der kan være store forskelle i enhedernes dækningsområde afhængig af befolkningstæthed og areal, men det vil naturligvis være vigtigt for KL, at ingen kommuner efterlades alene. Det er også vigtigt, at de nye kommunale enheder alle bliver bæredygtige til at kunne modtage de statslige opgaver, som det er planen at udlægge til kommunerne”, siger Jørn Pedersen.

Strukturændringerne på beredskabsområdet indebærer nemlig også effektiviseringer og strukturændringer i staten. Det fremgår af vækstaftalen, at man dog først i foråret 2015 tager fat på at lave forslag til strukturændringer i staten. Først herefter kan kommunerne få informationer om, hvorvidt der sker ændringer i arbejdsdelingen mellem kommunerne og staten på området.

”Det er en udfordring for os i kommunerne, at vi skal indrette den nye struktur, inden vi ved, hvad man kommer frem til i staten”, siger Jørn Pedersen.

Annonce