DF: Statslig overtagelse af brandvæsenerne bør overvejes

En række kommuner har enten forladt de fælleskommunale brandvæsener eller overvejer at gøre det. Dermed står mange ansatte i beredskaberne igen overfor uvished og usikkerhed om deres fremtidige arbejdsforhold og arbejdsvilkår. Derfor mener Dansk Folkeparti, at regeringen bør genoverveje strukturreformen af beredskabet – og eventuelt lade staten overtage brandvæsenerne.

I øjeblikket overvejer en række kommuner at forlade Østsjællands Beredskab, men tidligere har kommuner som Køge, Helsingør, Slagelse og Sønderborg valgt at stå udenfor de fælleskommunale beredskaber. Dermed er kommunerne efterhånden langt fra aftalen mellem regeringen og KL om, at der maksimalt skulle være 20 beredskaber i Danmark – faktisk er der i dag 20 pct. flere.

Det sætter ifølge Dansk Folkepartis kommunal- og beredskabsordfører, Susanne Eilersen, spørgsmålstegn ved, om kommunerne faktisk er i stand til at varetage opgaven.

Susanne Eilersen fortæller samtidig, at hun også er bekymret for de mange ansatte i de kommunale beredskabsfællesskaber, som igen står overfor uvished og usikkerhed i forhold til deres arbejdsforhold og arbejdsvilkår.

Staten skal gribe ind hvis kommunerne fejler

”Såfremt kommunerne ikke selv lykkes med at organisere sig i nye og mere bæredygtige fællesskaber, bør regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier, som kan sikre stordriftsfordele og udnyttelse af synergieffekterne”, siger Susanne Eilersen

”Alternativt bør regeringen overveje organisationen og strukturen af de kommunale beredskabsfællesskaber, herunder en mulig statsliggørelse, hvilket samtidig er beklageligt, idet kommunerne i givet ikke vil få indflydelse på den videre og fremtidige udvikling på området. Men for DF handler det først og fremmest om borgernes sikkerhed og tryghed, og mindre om organisationen og strukturen”, understreger Susanne Eilersen.

Annonce