Forsøg: Kørsel i nødsporet skal ikke være forbeholdt udrykningskøretøjer

Med det første forsøg af sin slags i Danmark vil Vejdirektoratet lette morgentrafikken for tusinder af de bilister, der til hverdag benytter Hillerødmotorvejen i retning mod København. Det skal ske ved at Vejdirektoratet fra december åbner for kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden. Dermed skal kørsel i nødsporet altså ikke længere være forbeholdt udrykningskøretøjer.

På en almindelig hverdagsmorgen propper trafikken typisk til på strækningen mellem Værløse og Ring 4, og det er netop her, der åbnes for kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden på hverdage, fortæller afdelingsleder Stine Bendsen fra Vejdirektoratet.

”Hidtil har kørsel i nødsporet været forbeholdt udrykningskøretøjer og er blevet brugt til at lede motorvejstrafik forbi større vejarbejder. Men nu prøver vi for første gang at bruge det som middel til at begrænse trængslen, sådan som vi kender det fra blandt andet Holland og Tyskland”, siger Stine Bendsen.

Udrykningskøretøjer har stadig førsteret til nødsporet

Vejdirektoratet har allerede forstærket nødsporet på strækningen, så det kan bære de nødvendige trafikmængder. Nu følger så nogle måneder, hvor blandt andet variable informationstavler og det underliggende udstyr bliver sat op.

De nye informationstavler på strækningen fortæller bilisterne, hvornår de kan køre i nødsporet. Det er kun få timer dagligt, at man vil opleve denne ændring. På øvrige tidspunkter vil strækningen fungere som hidtil, hvor nødsporet udelukkende fungerer som nødspor og ikke kan benyttes som ekstra kørebane.

”Udrykningskøretøjer vil selvfølgelig stadig have førsteret til at bruge sporet, så hvis der kommer en udrykning eller et køretøj havarerer på strækningen, kan vi ved styring af tavlerne hurtigt lukke sporet for anden trafik”, siger Stine Bendsen. Hun fortæller, at når tavlerne er på plads, vil de være overdækket i en periode, mens de testes grundigt, og omkring december forventer hun, at de er klar til at blive taget i brug.

Forsøget med kørsel i nødsporet løber frem til 2017, men Vejdirektoratet vil løbende evaluere erfaringerne.

Annonce