Dramatisk nytårsnat: Stor mangel på ambulancer i Hovedstaden

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Nytårsdøgnet er traditionelt det travleste for landets ambulancer, men i år var presset på ambulancerne i Region Hovedstaden ekstraordinært. Regionens to ambulanceoperatører kunne ikke levere ekstra ambulancer, og trods assistance fra naboregionen måtte Region Hovedstaden vælge en drastisk løsning: Alle ambulancer blev beordret til at køre med udrykning til akutte opgaver, så de hurtigere kunne være klar til næste opgave.

En opgørelse, som Region Hovedstadens Akutberedskab har lavet for BeredskabsInfo, viser at der i tidsrummet fra kl. 18 nytårsaften til kl. 06 nytårsmorgen var 386 ambulancekørsler og 42 akutlægebilskørsler.

Region Hovedstaden var forberedt på, at nytårsdøgnet ville blive travlt. Regionen oplyser, at man derfor på forhånd forsøgte at tilkøbe ekstra ambulanceberedskaber fra regionens to ambulanceoperatører, Falck og Hovedstadens Beredskab, men at det ikke var muligt. Der blev dog indsat en ekstra akutlægebil, som var bemandet med regionens eget personale og kørte i tidsrummet kl. 22-08.

Fik assistance fra Region Sjælland

Men nytårsnat udviklede situationen sig ganske dramatisk. Regionen måtte tilkalde assistance fra Region Sjælland, der i et vist – men begrænset – omfang kunne bidrage med ambulancestøtte. Desuden måtte regionen sende akutlægebiler afsted til ambulanceopgaver i et antal tilfælde, hvor ventetiden på en ambulance blev for lang. Heller ikke det var dog nok til at klare de mange udrykninger.

Kl. 01:11 var beredskabet så presset, at Region Hovedstadens operative vagtleder besluttede, at alle akutte kørsler skulle opgraderes til kørsel A. Det vil sige, at ambulancerne skulle køre med udrykning, både frem til patienten og efterfølgende til hospitalet. Normalt anvendes kørsel A kun ved sygdom eller tilskadekomst, som vurderes at være livstruende. Men ved at lade alle ambulancer køre til og fra alle ambulanceopgaver med udrykning – også selv om der var tale om mindre alvorlige B-kørsler – kunne regionen sikre, at ambulancerne tilbragte kortere tid på vejene. Dermed var ambulancerne hurtigere klar til den næste udrykning.

”Beslutningen blev truffet for at sikre, at der var ambulancer til de borgere, der havde akut behov for hjælp”, oplyser Region Hovedstaden, som også oplyser, at beslutningen blev genovervejet og fastholdt kl. 02:29 og indstillet kl. 06:20.

Region: I overensstemmelse med reglerne

Reglerne for udrykningskørsel findes i udrykningsbekendtgørelsen, der i § 1 slår fast, at udrykningskørsel kun må foretages, ”når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt”.

Region Hovedstaden mener, at dispositionerne nytårsnat var i overensstemmelse med udrykningsbekendtgørelsen, selv om ambulancerne kørte med udrykning på opgaver, der ikke var blevet vurderet som tilstrækkeligt akutte til at kræve udrykning:

”Det er sædvanligvis en konkret vurdering af den enkelte patient eller opgave, der afgør, om der skal køres med udrykning. Men i særlige tilfælde og i beredskabsmæssige situationer, hvor behovet overstiger ambulancekapaciteten, kan det besluttes at køre med udrykning for at tilgodese borgere med et akut behov for hjælp. Det er i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelsen om udrykningskørsel. Det er Akutberedskabet, der alene træffer beslutningen om kørselsform”, oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab.

Annonce