Kompetencestrid om indsatsledelse optrappes

Arkivfoto

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) optrapper nu striden om, hvem der skal have lov til at bestemme ved redningsindsatser, hvor mandskab og materiel fra flere forskellige dele af beredskabet er indsat. Der har i årevis hersket en vis usikkerhed på området, fordi hverken beredskabsloven eller anden lovgivning indeholder nogen klare bestemmelser om ledelsesforholdene ved indsatser, der helt eller delvist ligger udenfor beredskabslovens område.

Det betyder, at der ved nogle ulykker både møder en leder fra kommunens brandvæsen og en fra amtets ambulancetjeneste. Beredskabschefernes forening mener, at det er deres medlemmer, som skal bestemme.

Striden fik nyt liv i forbindelse med S-togs-ulykken ved Holte i november 2002, hvor Falcks leder på stedet lod sig interviewe af en TV-station. Det udløste voldsomme protester fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, som mente at kun den kommunale indsatsleder skulle have lov til at udtale sig om indsatsen, og at andre ledere på skadestedet således ikke skulle være omfattet af ytringsfriheden. Interviewet resulterede derfor i en klage fra FKB til Amtsrådsforeningen, der som ansvarlig for ambulancetjenesten blev bedt om at præcisere, at det er den kommunale indsatsleder, som bestemmer, ligesom foreningen ønskede at ambulancetjenesten ved denne typer indsatser slet ikke skulle møde med en leder.

Trods rykkere fra FKB er det imidlertid trukket ud med et svar fra Amtsrådsforeningen, og FKB optrapper nu striden ved at forsøge at få rejst spørgsmålet politisk. Foreningen har i den forbindelse valgt en ny angrebsvinkel, hvor man vil gøre det til et spørgsmål om, hvem der har ansvaret, hvis noget går galt, fremfor blot at lade det være en strid om, hvem der skal have lov til at bestemme. Baggrunden er en lejlighedsbrand i Oslo, hvor indsatslederen aldrig fik besked om, at der ikke var een – men to – personer i den brændende lejlighed. Her har pårørende til den omkomne efterfølgende lagt sag an mod både kommunen, brandvæsenet og brandchefen. I Danmark ville der ikke være tvivl om, at det i en sådan situation var brandvæsenets indsatsleder, som havde ansvaret for indsatsen, men alligevel mener FKB, at sagen fra Norge understreger behovet for, at få fuld klarhed om reglerne, så der ikke længere er tvivl om, hvor skylden eventuelt skal placeres.

Annonce