Peter Staunstrup ny formand for beredskabschefer

Odenses beredskabschef, Peter Staunstrup, er blevet valgt til ny formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB). Det skete efter det første kampvalg om formandsposten i foreningens historie. Den anden formandskandidat, beredskabschef Jesper Djurhuus fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsen, var blevet indstillet af et stort flertal i FKB’s bestyrelse, men fik altså ikke opbakning fra et flertal af foreningens medlemmer.

I valgkampen havde Peter Staunstrup især givet udtryk for, at FKB efter hans opfattelse i højere grad skulle gøre sig gældende på det politiske område, mens Jesper Djurhuus ønskede hovedvægten lagt på det faglige område. Valgkampen har været kontroversiel, bl.a. har flere beredskabschefer givet udtryk for utilfredshed med, at foreningens eget tidsskrift, Brandvæsen, både på lederplads og i indlæg anbefalede Jesper Djurhuus, mens Peter Staunstrups kandidatur nærmest kun blev omtalt i bisætninger.

Peter Staunstrup har været bestyrelsesmedlem i FKB i et år. Han afløser Henning Holm Johansen, Viborg, der ikke ønskede at fortsætte som formand.

Annonce