Nyt projekt skal udbrede brugen af brandkadetter til hele landet

Arkivfoto: Danske Beredskaber

Mange unge synes, det er spændende at være brandmand – og ret helteagtigt. Et nyt projekt, ”Projekt Brandkadetter i Danmark”, skal hjælpe med at gøre det muligt for unge over hele landet at blive brandkadet og dermed få viden og færdigheder, som giver dem mulighed for fremtidig uddannelse inden for beredskabet.

Brandkadetter gør en forskel. Det viser resultaterne fra tre projekter, der siden 2009 har været gennemført i brandvæsenerne i Greve, København og Roskilde. Ca. 250 unge har ind til videre gennemgået brandkadetuddannelsen i de tre byer.

”Vores brandkadetter er en af de succeshistorier, som vi i beredskabet kan være meget stolte af. Erfaringerne fra Greve, København og Roskilde viser, at det nytter at gøre en indsats over for de unge mennesker”, siger formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Niels Mørup.

Med brandkadetuddannelserne er det lykkedes at bygge bro mellem brandmændene og unge fra lokale boligområder samt reducere påsatte brande og konfrontationer mellem unge og indsatspersonale. De unge får indsigt i brandmændenes verden, og brandmændene får et øget kendskab til de unges miljø. Samtidig stiger de unges selvværd, og de får nye værdier som ansvar, tillid og fællesskab, som de tager med sig ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

Flere skal kunne blive brandkadetter

”Derfor vil vi gerne udbrede tilbuddet om at blive brandkadet til unge mellem 10 og 18 år i hele landet, så flere unge får mulighed for at få en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse. De unge, som gennemgår en brandkadetuddannelse, vil kunne påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd, så færre ulykker og brande opstår, ligesom de kan være rollemodeller for kammerater, i skolen og i deres boligområder”, forklarer Niels Mørup.

FKB har sammen med brandvæsenerne i Greve, København og Roskilde søgt TrygFonden, om støtte til at etablere et landskontor for Brandkadetter i Danmark, som skal hjælpe lokale beredskaber landet over med at etablere en brandkadetuddannelse som tilbud til unge i deres område. Et af de første tiltag bliver at beskrive, hvordan man etablerer et uddannelsesforløb for brandkadetter og udvikle en dansk standard for den undervisning, de unge skal gennemgå.

Landskontoret vil fremadrettet bistå med viden, vejledning og rådgivning til brandvæsener og kommuner i hele Danmark, der ønsker at etablere brandkadetuddannelsen.

Netværk skal åbne døre

Projektet er forankret i Center for Socialt Ansvar, som sammen med de kommunale redningsberedskabers netværk skal være med til at åbne døre i landets kommuner og dermed bane vejen for projektet.

”Brandkadetter i Danmark er et projekt, som kan komme til at gøre en stor forskel for en masse unge. Det passer perfekt ind i Center for Socialt Ansvars aktiviteter, hvor vi udvikler koncepter for samfundsnyttige tiltag i samarbejde med det offentlige”, fortæller Erik Thorsted, der er direktør i Center for Socialt Ansvar.

Annonce