Lejre skal have ny beredskabschef

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Efter kun godt et år på posten har beredskabschef Niels Rasmussen opsagt sin stilling i Lejre Kommune. Niels Rasmussen tiltrådte stillingen som beredskabschef den 1. juni 2020, efter at Lejre Kommune havde besluttet at forlade Vestsjællands Brandvæsen og genetablere brandvæsenet i eget regi pr.  1. januar 2021.

Niels Rasmussen fratræder af personlige årsager, og det sker med udgangen af august 2021.

Lejre Kommune arbejder nu på at finde en midlertidig løsning på ledelsessituationen, indtil der kan rekrutteres en ny beredskabschef. Først i september venter kommunen at være klar med en tids- og procesplan for stillingsopslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Annonce