To forskellige vagtcentraler skal dække det nye Lejre Brandvæsen

Foto: Hovedstadens Beredskab.

Når Lejre Kommune fra årsskiftet forlader Vestsjællands Brandvæsen, så vil det være Hovedstadens Beredskab, som skal levere vagtcentralbetjening til det nye Lejre Brandvæsen. Men kun når det gælder det akutte brandberedskab. Beredskab Fyn skal være vagtcentral i forhold til nødkald i hjemmeplejen, tekniske alarmer, overfaldsalarmer og tyverialarmer.

Det nye Lejre Brandvæsen har den seneste tid afsøgt forskellige muligheder for vagtcentraldækning. En ubemandet vagtcentral i eget regi er hurtigt blevet fravalgt, da den faglige vurdering har været, at en sådan vagtcentral er mindre anvendelig, fordi den ikke kan sikre operativ ledelsesstøtte, tværgående kapacitetsoverblik og tværgående disponering.

I stedet har brandvæsen kigget på tre forskellige modeller for at trække på andre beredskabers bemandede vagtcentraler. Både Vestsjællands Brandvæsen, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning og Hovedstadens Beredskab har her tilbudt løsninger.

Vurderingen har her været, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kun i begrænset omfang kan levere tværgående kapacitetsoverblik og tværgående disponering, da det i praksis kun vil omfatte beredskabets egen station i Ringsted. Samtidig er denne løsning dyrest med en årlig pris på 542.000 kr. Også Vestsjællands Brandvæsens løsning er i den dyre ende, nemlig 465.000 kr. om året.

Alarmer skal håndteres i Valby og Odense

I stedet er valget faldet på en kombineret løsning, hvor Hovedstadens Beredskabs vagtcentral i Valby skal håndtere beredskabsdelen af vagtcentralen, herunder 112-alarmer og ABA-alarmer, hvor vagtcentralen skal modtage alarmer, alarmere brandmandskabet og holde styr på tilgængelige styrker.

Hovedstadens Beredskab kan derimod ikke levere vagtcentraldækning i forhold til Lejre Brandvæsens sideaktiviteter, som især omfatter nødkald i hjemmepleje, tekniske alarmer, overfaldsalarmer og tyverialarmer. Den opgave skal i stedet varetages af Beredskab Fyns vagtcentral i Odense. Prisen ventes at blive 195.000 kr. om året, når der tages højde for, at Lejre Brandvæsen selv modtager indtægterne fra tilslutning af ABA-alarmer og andre alarmer.

Annonce