Brandvæsen

Ny direktør for Beredskab Fyn

Der er nu sat navn på den nye beredskabsdirektør for Beredskab Fyn. Valget er faldet på Søren Ipsen, der tidligere har været beredskabschef i Kolding Kommune og vicedirektør i Trekantområdets Brandvæsen. Han kommer fra en chefstilling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under ATP, hvor han senest har beskæftiget sig med arbejdsskadeområdet.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2021

Markant hurtigere ambulance i Region Nordjylland, og stort set status quo i resten af landet. Sådan ser det ud, når ambulancernes responstider i 2. kvartal 2021 sammenlignes med 1. kvartal 2021. I Nordjylland har responstiderne været under pres, og da regionen anvender responstidsmodellen, er det Falcks ansvar at sikre overholdelse af servicemålet. Og Falck har tilsyneladende sat turbo på. 

Autohjælp

Nordjysk Redning Danmark-selskab er gået konkurs

Kort tid efter et ejerskifte og et navneskifte, er det selskab, som har stået for Redning Danmarks aktiviteter i store dele af Nordjylland, gået konkurs. Det drejer sig om selskabet Redning Danmark Nord A/S, som tidligere var ejet af Redning Danmarks adm. direktør, Uffe Dalsgaard. Selskabet havde på konkurstidspunktet 14 ansatte.

Præhospital

Debat: Smerteligt farvel til landets sidste kommunale ambulancetjeneste

I sidste uge blev det offentliggjort, at Hovedstadens Beredskab fra 2023 ikke længere skal udføre ambulancekørsel for Region Hovedstaden. Det tabte udbud betyder ikke kun et smerteligt farvel til landets sidste kommunale ambulancetjeneste, men også et farvel til en helt unik arbejdsplads. Det skriver Thomas Brücker, der er næstformand i Teknik og Service-sektoren i FOA, i dette debatindlæg.

Politi

Her er politiets nye hundepatruljevogn

Politikredsene i København, Østjylland, Nordjylland, Sydøstjylland, Midt- og Vestsjælland og på Fyn har modtaget de første eksemplarer af dansk politis nye hundepatruljevogn, der er opbygget på Volvo V90-chassiser. Resten af politikredsene vil også løbende få de nye vogne, således at de ved årets udgang anvendes i hele landet.

Præhospital

Fællestillidsmand: Nyt setup vil gå ud over arbejdsmiljøet

Hovedstadens Beredskab afgav et tilbud, som ville have skabt en sund og robust arbejdsplads med fokus på god service til borgerne og øget trivsel til medarbejderne, samtidig med at det var økonomisk konkurrencedygtigt. Det siger fællestillidsmand Andreas Keil, som frygter, at det nye setup i hovedstadens ambulancetjeneste vil gå ud over det i forvejen pressede arbejdsmiljø.

Præhospital

Minister: Akuthjælpere skal overholde færdselsloven – også ved hjertestop

Når landets frivillige akuthjælpere rykker ud for at hjælpe ved ulykker og sygdom, så skal de fuldt ud overholde færdselsloven. Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S), der har ansvaret for lovgivningen om udrykningskørsel. Samtidig understreger Færdselsstyrelsen, at akuthjælperne ikke må bruge færdselslovens regler om privat udrykningskørsel, hvor biler kan markeres med en hvid dug.

Præhospital

Efter udbud: Paramedicinere på alle ambulancer

Alle ambulancer i Region Hovedstaden skal fremover bemandes med mindst én paramediciner. Sådan lyder det ambitiøse mål i regionens nye ambulancekontrakter, og derfor skal 300 af de 600 ambulancereddere uddannes til paramedicinere. Det er en fordobling. Samtidig skal ambulancebehandlernes uddannelse styrkes, og der skal uddannes næsten dobbelt så mange elever.