Lille stigning i antallet af branddøde i 2022

Arkivfoto

I 2022 omkom i alt 57 personer i brande i Danmark. Tallet er lidt højere end i 2021, hvor 50 mistede livet i brande. En væsentlig del af stigningen skyldes, at der i 2022 var fem personer, som begik selvmord ved påsatte brande. Derudover viser 2022 overordnet de samme tendenser som de seneste år, herunder at rygning fortsat er den primære årsag til dødsbrande.

Trækker man de fem selvmord fra, var der tale om 52 utilsigtede dødsbrande i 2022. Samlet set er antallet af utilsigtede dødsbrande i Danmark faldet i perioden 2013 til 2022, om end der siden 2019 har været en lille stigning hvert år.

Det viser en ny opgørelse fra Beredskabsstyrelsen.

Ved de 52 utilsigtede dødsbrande i 2022 var rygning årsag til tre ud af fire dødsbrande med kendt brandårsag. Den omkomne var i mange tilfælde præget af fysiske, psykiske og kognitive begrænsninger, der kan gøre det vanskeligt at opdage eller slippe væk fra branden.

Mænd og ældre er overrepræsenterede

Ifølge opgørelsen er rygning, nedsat mobilitet og misbrug er de primære risikofaktorer for at omkomme i en brand. Mænd er endvidere overrepræsenterede blandt de omkomne, hvilket ligeledes gælder aldersgrupperne 50 år og opefter.

Over halvdelen (51 pct.) af de utilsigtede dødsbrande finder sted i almindelige boliger uden pleje, mens ca. hver tredje (34 pct.) finder sted i en bolig med pleje, f.eks. hjemmehjælp eller ældrebolig. Beredskabsstyrelsens tidligere analyser af dødsbrande har vist, at personer, der bor alene, samt personer med behov for pleje er i større risiko for at omkomme i brand.

Annonce