Prisen for blinde alarmer stiger til 3.865 kr.

Fra næste år vil det koste 3.865 kr. i gebyr, når brandvæsenet rykker ud til en blind alarm, som er afgivet af et lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg. Det er en beskeden stigning på 60 kr. i forhold til det gældende gebyr, som er på 3.805 kr. Gebyret skal dække brandvæsenets omkostninger ved den blinde alarm.

Det er Forsvarsministeriets bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, som giver mulighed for, at den enkelte kommunalbestyrelse kan opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg.

Efter bekendtgørelsen regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med den såkaldte satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

I 2012 er gebyret fastsat til 3.805 kr., og for finansåret 2013 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,6 pct. Dermed vil gebyret fra og med den 1. januar 2013 udgøre 3.865 kr.

Annonce