Mandskabsproblemer kan lukke brandstation

Store problemer med at rekruttere deltidsbrandfolk betyder at Falcks brandstation i Undløse efter al sandsynlighed bliver lukket. I stedet skal brandslukningen i Jernløse Kommune fordeles mellem brandstationer i Tølløse, Mørkøv og Holbæk. Siden Falck i 1999 overtog brandslukningen i Jernløse Kommune har der været problemer med at få nok deltidsbrandfolk, især i dagtimerne.

For at løse rekrutteringsproblemet har Falck de seneste tre år haft et værksted i Undløse, hvor fire brandmandsuddannede medarbejdere arbejder i dagtimerne, samtidig med at de indgår i vagtstyrken, men den løsning beskrives som meget dyr.

Falcks nuværende kontrakt med Jernløse Kommune udløber 31. december 2003, men kommunalbestyrelsen har godkendt at Falck allerede fra årsskiftet udskifter det nuværende slukningstog i Undløse med en Hurtig Sluknings Enhed, som skal bemandes med 2-3 mand. HSE’en skal så suppleres med et slukningstog fra en af de omliggende Falck-stationer.

Derimod er det endnu uklart, hvordan slukningsstrukturen kommer til at se ud efter 31. december 2003 – Falck har meddelt, at de kroniske problemer med at skaffe deltidsbrandfolk vil medføre, at kommunen får en ekstraregning, hvis der fortsat skal være et beredskab i Undløse. Derfor lægger Falck i stedet op til at stationen i Undløse helt skal nedlægges, og at kommunen skal dækkes fra de omliggende stationer, idet målinger viser, at udrykningstiderne stadig vil kunne overholdes.

Imidlertid vil Jernløse Kommune i løbet af det kommende år også undersøge alternativer til Falck, herunder muligheden for igen at oprette et kommunalt brandvæsen.

Annonce