Stadig kommunal brandslukning i Frederikssund

Google Maps
Brandstationen i Frederikssund. Arkivfoto

Det kommunale brandvæsen i Frederikssund skal fortsat varetage brandslukningen i kommunen. Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed, KLK, har analyseret brandvæsenet og sammenlignet omkostningerne med Falcks priser – og er nået frem til, at det kommunale brandvæsen er konkurrencedygtigt. Falcks priser og brandvæsenets omkostninger ligger meget tæt på hinanden, men serviceniveauet i Falcks tilbud er lavere end det nuværende beredskab på en række punkter.

Det var Falck, som i efteråret 2002 rettede henvendelse til Frederikssund Kommune om et bygningsfællesskab mellem brandvæsen og Falck samt mulighederne for et tættere samarbejde.

KLK peger i deres analyse også på, at det er muligt at lave ændringer og reduktioner i det kommunale brandvæsen og stadig overholde lovgivningens krav. Bl.a. er det ikke længere et lovkrav, at brandvæsenet råder over to slukningstog, ligesom brandvæsenets vagtbetaling til brandfolkene på hverdage ifølge KLK bør vurderes med henblik på at opnå en besparelse. Men KLK’s anbefaling er, at Frederikssund Kommune viderefører brandvæsenet i kommunalt regi. Den anbefaling har økonomiudvalget i Frederikssund Kommune tilsluttet sig – og udvalget har samtidig besluttet, at forvaltningen skal igangsætte en udredning af brandvæsenet med henblik på at udarbejde en aftale eller kontrakt vedrørende arbejdsprocedurer, betalinger af vagthonorar, adgang til overførsel af over- eller underskud mellem årene m.v.

Formelt bliver den endelige beslutning om brandslukningen først truffet af byrådet i december. Konsulentundersøgelsen har koster 57.000 kr.

Annonce