Manglende vand til brandslukning kan give kæmperegning i København

En kommende renovering af vandforsyningsnettet i København kan resultere i en ekstra millionregning til skatteborgerne. De nye vandledninger får nemlig ikke tilstrækkelig kapacitet til brandslukning, og derfor skal der enten etableres ekstra ledninger til en pris på op til 100 mio. kr., eller også skal Københavns Brandvæsen investere op imod 15 mio. kr. i nyt materiel.

Problemet opstår, fordi forsyningsselskabet HOFOR i de kommende år vil renovere det københavnske vandforsyningsnet. I praksis sker det ved, at der skydes nye og mindre rør ind i de gamle rør. Men konsekvensen er, at rørenes kapacitet reduceres – og dermed er der risiko for, at der ikke længere er nok vandflow fra de københavnske brandhaner.

For Københavns Brandvæsen vil renoveringen kunne give store problemer, for hele brandvæsenets operative strategi er baseret på, at der kan hentes tilstrækkeligt meget vand fra brandhanerne. Derfor har HOFOR og Københavns Brandvæsen nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at der findes alternative slukningsmuligheder, inden renoveringen går i gang.

Afviser brug af vandtankvogne

En oplagt mulighed vil være at anvende vandtankvogne, som Købehavns Brandvæsen i dag ikke råder over. Men den mulighed anser brandvæsenet ikke for at være anvendelig. Der er nemlig ikke i karrekvartererne fra 1600-tallet plads til at anvende tankvogne, ligesom der mangler garageplads på brandstationerne og vil opstå behov for øget bemanding til de ekstra køretøjer.

Et alternativ er, at ledningsnettet opgraderes, så der etableres ledninger med større dimensioner, men en beregning fra Københavns Brandvæsen tyder på, at det alene i kommunens villakvarterer vil koste 70-100 mio. kr.

Tekniske løsninger kan reducere vandbehov

Derfor arbejdes der nu videre med en model, hvor der i stedet investeres i tekniske løsninger i form af materiel eller værktøjer, som kan sikre, at brandvæsenet kan foretage en tilsvarende effektiv indsats trods en reduceret vandforsyning.

Konkret vil Københavns Brandvæsen kigge på mulighederne for at skabe en bedre oversigt over vandydelsen (via GIS-kort og -værktøjer) samt anvendelse af skæreslukkere, CAFS (tryklufts-skumsystem), slangetender, særlige slukningsværktøjer og lignende. Den omkostning, der vil være forbundet med en anskaffelse af værktøjer samt ledelsesstøtte, anslås at udgøre ca. 10-15 mio. kr. Fordelen ved den løsning er endvidere, at tiltagene hurtigt kan implementeres, og at der er tale om allerede kendte og afprøvede løsninger. Løsningerne vil desuden kunne bidrage til en reducering af følgeskaderne, fordi der bliver et mindre forbrug af slukningsvand.

Annonce