Brandfolk laver liste over kræftdøde kollegaer

På under 10 dage har brandfolk i Københavns Brandvæsen ved hjælp af henvendelser fra kolleger og egen research fundet frem til, at mindst 75 brandfolk er døde af kræft i perioden 1990-2012. “Jeg er rystet. Jeg havde troede, at tallet ville være mindre. Jeg er ked af det”, siger arbejdsmiljørepræsentant Henning Dons fra Københavns Brandvæsen, der har været med til at lave optællingen.

Ifølge Avisen.dk er tendensen den samme i hele landet, hvor de forskellige fagforeninger er i gang med at indsamle oplysninger om kræftdødsfald. Og frygten er, at dødslisten bliver længere i den kommende tid. “Det her er kun toppen af isbjerget. Vi er desværre langt fra færdige med at registrere vores kræftofre”, siger Henning Dons.

Allerede i 1990 påviste en dansk forsker, at brandfolk herhjemme har en forhøjet risiko for at dø af kræft. Alligevel har der stort set ingen tiltag været på området. Men for nyligt har Danmarks førende professor i arbejdsmedicin peget på, at ny international forskning, der dokumenterer overdødeligheden blandt brandfolk, også gælder danske brandfolk.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det altid arbejdsgiveren, der skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og det ansvar mener Københavns Brandvæsens beredskabschef, at hans brandvæsen lever op til. “Vi tager brandmændenes sikkerhed og sundhed meget alvorligt. Derfor er vi allerede i dialog med arbejdsmedicinsk klinik, som vi har bedt om at undersøge, om danske brandfolk har forhøjet risiko for at få arbejdsrelateret kræft”, siger beredskabschef  Jakob Vedsted Andersen til Avisen.dk.

De københavnske brandfolk skal senere på måneden mødes med Kræftens Bekæmpelse, der laver forskellige projekter om cancer på flere af landets arbejdspladser.

Annonce