Millionbeløb til etablering af nye ungdomsbrandkorps

I de kommende tre år vil yderligere seks kommuner kunne etablere ungdomsbrandkorps. Det skyldes et tilskud på 6,3 mio. kr. fra Velux Fonden, der har besluttet at støtte udbredelsen af ungdomsbrandfolk – brandkadetter – i Danmark. I første omgang er det brandvæsenerne i Herning, Kolding, Helsingør og Vejle kommuner, som nu opretter ungdomsbrandkorps.

I en årrække har brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København uddannet lokale unge til brandkadetter. Erfaringerne fra projekterne har været positive og evalueringerne viser at der er blevet bygget bro og etableret gode relationer mellem brandvæsen og unge fra nærmiljøet, at de deltagende unge oplever meningsfulde aktiviteter og brugbare uddannelsesforløb, samt at påsatte brande i lokalområderne er væsentlig reduceret og konfrontationer mellem unge og indsatspersonel er en sjældenhed.

På baggrund af de gode erfaringer skal succeshistorierne nu bredes ud i hele landet. Med støtte fra TrygFonden blev et særligt Landssekretariat – Brandkadetter i Danmark – således en realitet den 1. februar 2014. Landssekretariatet har ansvar for at kvalitetssikre og udvikle en national standard for brandkadetuddannelsen, som kan bruges i alle beredskaber, og de bistår med viden, vejledning og procesrådgivning til brandvæsener og kommuner i hele Danmark, der har ønsket at etablere et brandkadetkorps. Landssekretariat er forankret i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

Penge gør det muligt at gøre noget for de unge

Nu har Velux Fonden så besluttet at støtte Brandkadetter i Danmark med 6,3 mio. kr.  Midlerne er bevilget til at etablere seks nye brandkadetkorps i Danmark over en 3-årig periode. De første fire bliver etableret i Herning, Kolding, Helsingør og Vejle kommuner.

”Støtten fra Velux Fonden gør det muligt for Brand og Redning Herning at gøre noget for de unge i Herning Kommune. Og det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med”, fortæller Mette Bøgevad, der er beredskabschef i Herning Kommune.

En succeshistorie

”Brandkadetterne er en af de succeshistorier, som jeg er meget stolt af. Vi fortsætter, så flere unge får en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse, så de kan gøre en forskel. De unge, som gennemgår en brandkadetuddannelse, vil helt sikkert også påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd sådan at færre ulykker og brande opstår”, siger Niels Mørup fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Han tilføjer:

”Vores mål er at brede brandkadetuddannelsen – et tilbud der også kan rumme sårbare børn og unge, ud til aldersgruppen 10 og 17 år i hele landet. Det er imidlertid et stort projekt at skyde i gang, så det er derfor en stor håndsrækning, at Velux Fonden har valgt at støtte projektet.”

Annonce