Minister: Byggesager må ikke flyttes til beredskaberne

Ole Birk Olesen. Arkivfoto: Niels Hougaard

Kommunerne får ikke lov til at flytte behandlingen af byggesager til de fælleskommunale beredskaber. Det slår transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fast. KL havde ellers ønsket, at der i nye regler blev givet mulighed for at flytte sagsbehandlingen i byggesager til beredskaberne, men det har en række erhvervsorganisationer modsat sig – og dem vælger ministeren at lytte til.

Efter oprettelsen af de fælleskommunale beredskabsenheder kan kommunerne ikke længere frit flytte kommunale myndighedsopgaver til beredskaberne. Det kunne kommunerne, da beredskaberne var en del af de enkelte kommuner, men nu kræver overførsel af myndighedsopgaver en lovhjemmel.

I forbindelse med en ændring af byggeloven har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) dog åbnet op for, at de fælleskommunale beredskaber i deres virke som brandmyndighed kan få mulighed for at håndtere akutte problemstillinger og ulovlige forhold, der er reguleret i byggeloven.

Erhvervslivet protesterer mod KL’s model

Imidlertid har KL ønsket, at reglerne bliver langt mere fleksible, så kommunerne også kan vælge at flytte almindelig sagsbehandling på byggeområdet til beredskaberne, f.eks. for at opnå stordriftsfordele. Men ifølge ministeren er erhvervsorganisationerne imod den konstruktion.

”Jeg har noteret mig i høringen over lovforslaget, at byggebranchen ikke ønsker, at kommunerne kan overføre mere end den nødvendige del af byggesagsbehandlingen til beredskaberne. Konkret har DI Byg, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Forening for Rådgivende ingeniører (FRI) og Dansk Erhverv i deres samlede høringssvar udtrykt bekymring for, at den i høringen foreslåede mulighed for uddelegering af kompetence til beredskaberne var for omfattende”, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Derfor fastholder ministeren, at beredskaberne kun ved akutte forhold skal kunne træffe afgørelse efter byggeloven.

”I en almindelig behandling af en byggesag er der således ikke et sikkerhedsmæssigt behov for på stedet at kunne træffe afgørelse om konkrete forhold. Derfor mener jeg ikke, at der er behov for, at kommunerne kan henlægge andre end de akutte dele af myndighedsudøvelsen til de lokale beredskaber”, slår ministeren fast.

Annonce