Mobilhospital fra Beredskabsstyrelsen doneres til Ukraine

Foto: Beredskabsstyrelsen

Som følge af den nuværende sikkerhedspolitiske situation har regeringen efter aftale med Ukraine besluttet at donere Beredskabsstyrelsens mobilhospital. Mobilhospitalet vil kunne blive taget i brug af ukrainske civile myndigheder, hvis der ses behov. Mobilhospitalet bemandes med lokalt sundhedspersonel, men Beredskabsstyrelsen har mulighed for at bistå med oplæring af ukrainsk personel.

Ejerskabet af mobilhospitalet overgår permanent til Ukraine. Efter donationen genanskaffes de enkelte moduler, så Beredskabsstyrelsen fortsat har et mobilhospital til rådighed til indsættelse ved kriser og katastrofer.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen.

Udover donationen af Beredskabsstyrelsens mobilhospital har Ukraine hasteanmodet om forskellig materielstøtte. Danmark donerer via Beredskabsstyrelsen ligeledes 2 stk. Toyota Landcruiser, 2 stk. 150 kW el-generatorer, 500 stk. lette kemikaliebeskyttelsesdragter samt 5.000 par varme-/frigørelseshandsker til Ukraine. Materieldonationen til Ukraine koordineres via EU’s Civilbeskyttelsesmekanisme og finansieres af Udenrigsministeriet.

Danmark har via Beredskabsstyrelsen tidligere sendt støtte til Ukraine, bl.a. materiel i forbindelse med migrationspresset fra Belarus og bidraget med transport af COVID-19-vacciner i 2021.

Annonce