KL: De kommunale beredskaber er tæt på målstregen

I de seneste måneder har der været drøftelser på tværs af kommunerne for at finde sammen i nye tværkommunale beredskabsenheder. Det står nu klart, at kommunerne som aftalt etablerer maksimalt 20 nye enheder. KL betegner resultatet som meget tilfredsstillende – og mener, at det viser, at kommunerne er troværdige aftalepartnere.

Kommunerne er i fuld gang med at reducere de nuværende 86 kommunale beredskaber til maksimalt 20 nye beredskabsenheder som følge af økonomiaftalen for 2015. Det har været en intensiv politisk proces, og det står nu klart, at kommunerne overholder aftalen og etablerer maksimalt 20 nye beredskabsenheder.

”Jeg vil gerne kvittere for den store indsats og den positive tilgang til at opfylde aftalen, som kommunerne har udvist. Det betyder, at kommunerne som aftalt etablerer maksimalt 20 nye beredskabsenheder. Det er meget tilfredsstillende og viser endnu engang, at vi i kommunerne er troværdige aftalepartnere”, siger KL’s formand, Martin Damm.

I forhold til det videre arbejde er der en lang række forhold, som skal afklares, før de nye enheder er klar til at gå i drift fra 1. januar 2016. KL yder derfor løbende bistand til kommunernes opbygning af de nye beredskabsenheder – bl.a. gennem generelle informationer til kommunerne, netværk og temamøder for kommunale medarbejdere mv. og gennem løbende afklaring af spørgsmål og rådgivning til kommunerne.

I starten af marts inviterer KL således til tre halvdags temamøder om sammenlægningsprocesserne. Temamøderne er rettet mod kommunaldirektører, direktører, kommunale chefer, projektledere og andre kommunale medarbejdere (HR-chefer m.fl.), der medvirker i arbejdet med at sammenlægge de kommunale redningsberedskaber.

På temamøderne vil der være fokus på planlægning og implementering af beredskaber, de nye beredskabers personaleforhold samt rammer og vilkår for de nye beredskaber.

Ud over temamøderne arbejder KL også på at få afklaret væsentlige spørgsmål i forhold til at sikre gode lovgivningsmæssige rammer for etableringen af de nye tværkommunale redningsberedskaber. Aktuelt drejer det sig især om to spørgsmål om fusionsafgift og låne- og deponeringsreglerne, hvor KL er i dialog med staten. Begge spørgsmål har stor betydning for økonomien i de nye beredskabsenheder.

Annonce