Næstved sender flere penge til brandvæsen

Næstved Kommune har besluttet at bevilge yderligere 300.000 kr. om året til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. De ekstra penge er nødvendige for at opretholde 1-minutsberedskabet i dagtimerne på brandstationen i Næstved, efter at det har vist sig, at indtægterne fra brandstationens værksted er blevet lavere end ventet.

Siden 2014 har der i dagtimerne været 1-minutsberedskab på brandstationen i Næstved. Beredskabet blev etableret for at forbedre responstiderne, og dengang blev styrkelsen af beredskabet i alt budgetteret til 2,95 mio. kr. årligt.

For at udnytte den ledige arbejdstid, som de nye brandfolk fik mellem udrykningerne, blev der etableret et værksted, som skulle servicere og vedligeholde Næstved Kommunes tjenestekøretøjer. Det skulle generere en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt, som skulle medfinansiere en del af det styrkede beredskab.

Sender regninger med avance

Nu har det imidlertid vist sig, at den forventede indtægt på 1,5 mio. kr. på værkstedsdriften ikke holder i virkeligheden. Det skyldes blandt andet, at antallet af biler er færre end forudsat.

For at sikre den forventede indtægt har Midt- og Sydsjællands Brand og Redning derfor tillagt avance på timer og reservedele. Det har til gengæld medført, at Næstved Kommune ikke kan få sit budget og regnskab for køretøjer til at hænge sammen, til trods for at der er indkøbt nyere biler og foretages færre reparationer.

Næstved Kommune og Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har beregnet, at det med et øget årlig tilskud på 300.000 kr. vil være muligt at fastholde det forudsatte beredskab i dagtimerne, samtidig med at Næstved Kommune vil få afregnet værkstedsopgaverne uden avance og med en fast aftalt timepris. Den ekstraregning er nu godkendt politisk.

Næstved Kommunes betaler i forvejen 18,3 mio. kr. om året til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Annonce