Beredskabskommission skifter kurs: Besparelser reduceres kraftigt

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ser ud til at slippe for langt størstedelen af de besparelser, som beredskabets ledelse ellers havde lagt op til. Oprindeligt skulle der findes besparelser på 1,8 mio. kr., hvilket blandt andet ville føre til lukning af en brandstation, men nu har beredskabskommissionen reduceret spareplanen til kun 260.000 kr.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er det fælles beredskab for Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner. Beredskabet blev etableret i april 2015, og nu er man ved at være klar med en fælles plan for risikobaseret dimensionering. Planen skal behandles i ejerkommunerne inden sommerferien, hvorefter den vil blive indfaset frem til midten af 2018.

Ledelsen i beredskabet havde lagt op til, at der i den nye dimensioneringsplan skulle hentes besparelser på 1,8 mio. kr., blandt andet ved at lukke brandstationen i Herlufmagle, reducere antallet af indsatslederdistrikter samt reducere bemandingen på førsteudrykningerne.

Da beredskabskommissionen mødtes fredag, var der imidlertid ikke opbakning til ledelsens anbefaling. I stedet valgte beredskabskommissionen at fjerne de fleste spareforslag, således at det samlede sparekrav nu maksimalt udgør 260.000 kr. om året. Dermed opretholdes de nuværende fire indsatslederdistrikter, der sker ikke væsentlige ændringer i bemandingen på førsteudrykningerne, og ingen brandstationer lukkes. Kun forslag vedrørende anvendelse af reduceret udrykning og reduktion af øvelser fastholdes.

I forhold til brandstationen i Herlufmagle vedtog beredskabskommissionen, at ”Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Næstved Kommune at udfærdige beskrivelsen af, hvordan St. Herlufmagle skal fortsætte”.

Det vil fortsat være ejerkommunerne, som skal træffe den endelige beslutning om, hvordan dimensioneringsplanen skal se ud – og om beredskabet kan få tilført ekstra midler.

Annonce