Brud med Vestsjællands Brandvæsen koster Slagelse 400.000 kr.

Det kommer til at koste Slagelse Kommune godt 400.000 kr., at kommunen sidste år valgte at forlade det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen umiddelbart inden brandvæsenet blev en realitet. De to parter har været stærkt uenige om regningens størrelse, men efter et forhandlingsforløb er det oprindelige krav fra Vestsjællands Brandvæsen blevet mere end halveret.

Det var uenighed om økonomien, som for et år siden fik Slagelse Kommune til at opgive planen om at blive en del af Vestsjællands Brandvæsen. Beslutningen blev truffet kort tid før Vestsjællands Brandvæsen blev en realitet, og det førte til en række ændringer i brandvæsenet, der uden Slagelse Kommune som medejer blev mærkbart mindre.

Hos de øvrige ejerkommuner – Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø – har holdningen været, at Slagelse Kommune skulle dække alle de udgifter, der direkte eller indirekte kunne henføres til Slagelse Kommunes udtræden af brandvæsenet. Derfor sendte Vestsjællands Brandvæsen tidligere på året en regning på 973.000 kr. til Slagelse Kommune. En del af de udgifter, som brandvæsenet ønskede dækket, var knyttet til etableringen af et nyt hovedsæde, som efter Slagelse Kommunes enegang blev for stort og efterfølgende er fraflyttet.

Siden da har der været forhandlinger mellem parterne, og nu er der opnået enighed om, at Slagelse Kommune skal betale 406.300 kr. til Vestsjællands Brandvæsen. Beløbet skal dække Slagelse Kommunes andel af Vestsjællands Brandvæsens omkostningerne frem til den 23. december 2015 samt enkelte følgeomkostninger f.eks. til IT og medarbejderressourcer.

Ifølge Slagelse Kommune ville alternativet til at acceptere regningen være en retssag, og her vurderer kommune, at en retssag vil være forbundet med store økonomiske omkostninger, ligesom udfaldet vil være usikkert.

Annonce