Nu ligger det fast: Solrød brandstation lukkes ikke – i denne omgang

Google Maps
Brandstationen i Solrød. Arkivfoto

Byrådet i Solrød Kommune godkendte i denne uge den risikobaserede dimensionering for det nye Østsjællands Beredskab. Den sidste brik i puslespillet om det nye beredskab faldt dermed på plads – og samtidig ligger det nu fast, at brandstationen i Solrød ikke lukker. Politikerne åbner dog op for, at en lukning kan blive aktuel på et senere tidspunkt.

”Det har været afgørende for os, at vi i Solrød kunne regne med samme høje service- og sikkerhedsniveau i morgen, som vi har i dag. Derfor er det med tilfredshed, at byrådet i dag har godkendt en risikobaseret dimensionering, hvor lukningen af brandstationen i Solrød ikke indgår”, siger borgmester Niels Hörup.

Ud over Solrød indgår Greve, Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns og Høje Taastrup i det nye fælles beredskab. Målet med det nye fælles beredskab er at sikre en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, så de otte ejerkommuner oplever et fælles højt kvalitetsniveau – og så der på sigt kan opnås en økonomisk gevinst som følge af stordriftsfordele og bedre planlægning på tværs af kommunegrænser.

Udbud kan resultere i lukning

Netop planlægningen på tværs af kommunegrænserne kan medføre, at Solrød brandstation atter kommer i spil.

I et fælles forståelsespapir, som Østsjællands Beredskabs bestyrelse har udarbejdet, står der således følgende: ”Der igangsættes et arbejde med at forberede et udbud for et større geografisk område (fx Greve og Solrød) baseret på en responstidsmodel, som tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i de enkelte kommuner”.

Den formulering dækker over, at man i udbuddet vil stille krav til responstiden, men vil lade det være op til de operatører, som byder på opgaven, hvordan responstidskravene skal overholdes. Dermed kan en operatør vælge at afgive et bud, som baseres på færre eller anderledes placerede brandstationer, f.eks. således at den nuværende station i Greve flyttes, så den bedre kan dække både Greve og Solrød.

Annonce