Ny branchevejledning om redningsdykning og overfladeredning

Arkivfoto

Brancheudvalget for Brand og Redning, der er et udvalg under BAU Transport og Engros, har udarbejdet en ny vejledning om redningsdykning og overfladeredning. Formålet med vejledningen er at understøtte, at redningsdykkere og overfladereddere i de danske beredskaber kan udføre akutte redningsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Den nye vejledning, ”Sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved redningsdykning og overfladeredning”, omhandler blandt andet redningsdykkeres sikkerhed, kompetenceforhold, dykkerens sundhedsmæssige og fysiske tilstand, det psykiske arbejdsmiljø, øvelser og dykkermateriel.

Vejledningen indeholder også et afsnit om overfladeredning. En overfladeredder er en brandmand eller redder, der er uddannet og særligt trænet i at varetage en lang række redningsopgaver på og i vandet. Her beskriver vejledningen bl.a. opgaverne, uddannelsen, beskyttet farvand, kystredning i åbent farvand, beskyttelsesudstyr, redningsmidler og egen sikkerhed.

Vejledningen kan downloades her.

Annonce