Ny bro fik beredskabspris

En bro, der selv slår alarm til brandvæsenet. En bro, der sender SMS til beredskabet, hvis den er lukket, så andre ruter kan benyttes. En bro med punktslukningsanlæg og gennemtrænede beredskabsplaner. Den nye Odins Bro i Odense har hævet overliggeren for brandsikkerhed, og derfor modtog broen Odense Kommunes årlige beredskabspris.

Odins Bro er en ny bro over Odense Kanal nord om Odense. Og når Odins Bro er lukket, sender broen automatisk en SMS til Odense Brandvæsen, så byens brandfolk kan klare udrykningen via andre veje. Enkelt og effektivt. Det er den slags ekstraordinære tiltag og investeringer, der har gjort Odins Bro fortjent til Odense Kommunes årlige beredskabspris, som by- og kulturrådmand Jane Jegind modtog ved Odense Brandvæsens nytårsparole lørdag.

”Odins Bro er en meget smuk bro, men det er også en vigtig bro, der binder byen sammen og sikrer en god og effektiv afvikling af biltrafikken. Der er tale om en bro lidt ud over det sædvanlige, og det gælder også inden for brandsikkerheden. Som by- og kulturrådmand modtager jeg prisen på vegne af alle dem, der har ydet – og yder – den flotte indsats, der har gjort Odins Bro fortjent til årets beredskabspris”, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Prisen bliver altid givet til en virksomhed i Odense Kommune, der har udvist særlig kompetence og forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab, og i begrundelsen for valget af Odins Bro lyder det blandt andet, at broen ikke alene opfylder myndighedskravene, men har foretaget yderligere investeringer i brandsikkerheden.

Sikkerheden fik topprioritet

På Odins Bro har By- og Kulturforvaltningen blandt andet valgt at installere et frivilligt ABA-anlæg i broens teknikrum og bropiller. Det sikrer, at en eventuel brand bliver opdaget hurtigt, og at en alarm går direkte til Odense Brandvæsen. Således kan brandbekæmpelsen begynde hurtigst muligt og skaderne minimeres.

Odins Bro har også fået installeret punktslukningsanlæg for de elektriske komponenter i broens teknikrum og bropiller. Disse er af afgørende betydning for broens drift, og hvis punktslukningsanlægget registrerer en røgudvikling, bliver der automatisk ledt en ufarlig brandslukkende gas frem til de elektriske komponenter. Dette forhindrer, at ild og røg udvikles og spreder sig.

Beredskabsplan er trænet med brandvæsenet

Endelig har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet en beredskabsplan for broen, der allerede har været trænet flere gange med brandvæsenets personel. På den måde kan der effektivt blive indsat mandskab på broen, så eventuelle personer kan reddes hurtigt væk fra broen.

”Det har været afgørende fra begyndelsen, at Odins Bro kunne tilbyde en meget høj sikkerhed. Både i forhold til broens trafikkanter og den daglige drift. Det kan vi glæde os over, at den gør. Beredskabsprisen viser, at brandsikkerheden er på et meget højt niveau, og broen fungerer hver eneste dag til gavn for borgerne i almindelighed og bilisterne i særdeleshed”, siger Jane Jegind.

Annonce