Sygehuse får bedre indendørs SINE-dækning med kabler

Som den eneste region arbejder Region Syddanmark på at kunne bruge SINE, når ambulancerne melder patienter ind til sygehusene. Målet er, at sikkerheden øges – f.eks. i situationer, hvor mobilnettet er overbelastet – og at sygehuspersonalet får rutine i brugen af SINE-terminalerne. Der har dog været store problemer med den indendørs SINE-dækning, og derfor er der nu etableret en passiv antenneløsning. Det indebærer, at en udendørs antenne er blevet opstillet ved sygehusene. Antennen fanger signalet fra SINE-nettet og leder det indendørs via kabler.

Sygehusene i Region Syddanmark begyndte at bruge SINE i efteråret 2011, men det viste sig hurtigt, at mens den udendørs SINE-dækning for ambulancerne er fin, så er der problemer med den indendørs dækning på sygehusene. Målinger af dækningen bekræftede da også, at signalerne simpelthen ikke kunne trænge igennem sygehusenes moderne mure og vinduer.

Løsningen er blevet en såkaldt passiv Tetra-antenne-løsning, hvor en udendørs antenne fanger signalet fra SINE-nettet og leder det til en indendørsantenne via kabler. ”For 10-15.000 kr. pr. sygehus har vi skabt dækning i de vigtige modtageområder på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og på Svendborg Sygehus. Det synes vi er relativt billigt”, siger fuldmægtig Morten Hestbech fra Region Syddanmark.

Da statens kontrakt med leverandøren af SINE-nettet ikke garanterer indendørs dækning, har Region Syddanmark selv investeret tid og penge i projektet med forbedring af dækningen. Til gengæld er regionen nu tilfreds med dækningen på de to sygehuse. ”Når man står med et dækningsproblem som vores, vil jeg anbefale, at man får sin terminalleverandør til at måle dækningen. Dermed kender man omfanget af problemet og kan lave en målrettet løsning. Vi undersøgte også andre og dyrere muligheder, men de var altså ’overkill’”, siger Morten Hestbech. Anbefalingen er desuden, at man skaber redundans ved at sætte to antenner udendørs, som peger mod to forskellige SINE-master.

Formålet med SINE-dækningen på sygehusene er, at AMK-vagtcentralen i Odense kan komme i kontakt med regionens øvrige sygehuse, både i det daglige – hvor der er kontakt med personalet fra de præhospitale enheder og på akutmodtagelserne – samt ved større ulykker, hvor mobilnettet kan være belastet. ”Daglig brug af SINE har den bonus, at vi bedre forberedt til at kommunikere via SINE, når den store ulykke kommer,” fortæller Morten Hestbech.

Ordningen med at melde patienter ind via SINE er dog i øjeblikket sat i bero, fordi man i Region Syddanmark har problemer med talekvaliteten på duplex-kald, men regionen vil forsøge at forbedre talekvaliteten ved den årlige opdatering af terminalsoftwaren.

Annonce