Borgmestre vil kæmpe for de frivillige brandværn

De fire sønderjyske borgmestre står sammen i kampen for de frivillige brandværn i landsdelen. Det har de givet hinanden håndslag på ved et møde på Tønder Rådhus. Baggrunden er, at det samlede beredskab i Danmark står over for omfattende strukturændringer – og her vil borgmestrene sikre, at den særlige sønderjyske model bevares.

Redningsberedskabets Strukturudvalg kommer inden for kort tid med et oplæg til en reform af det danske beredskab, og borgmestrene H.P. Geil, Haderslev, Erik Lauritzen, Sønderborg, Thomas Andresen, Aabenraa, og Laurids Rudebeck, Tønder, forudser, at den nye model kan få vidtrækkende konsekvenser for den særlige sønderjyske model med frivillige brandværn.

”Der er næppe tvivl om, at der med den kommende model lægges op til besparelser. Derfor er det vigtigt, at gøre opmærksom på værdien den særlige sønderjyske ordning med frivillige brandværn, der udfører opgaven gratis. I sagens natur kan det ikke gøres billigere, og derfor er det afgørende vigtigt, at der ikke pilles ved den sønderjyske model,” siger borgmester Laurids Rudebeck.

Han tilføjer, at ikke alene er den sønderjyske model billig, den er også særdeles effektiv med engagerede og veluddannede frivillige fra lokalsamfund i hele landsdelen. Samtidig udgør de frivillige brandværn en vigtig kulturel institution med rødder helt tilbage til 1869.

De fire borgmestre er enige om at lave et fælles høringssvar til det kommende oplæg.

Annonce