Obligatorisk køb af serviceydelser skal afhjælpe problem med at rekruttere brandfolk

Fremover bliver det obligatorisk for de fire ejerkommuner bag Nordsjællands Brandvæsen at købe en række serviceydelser hos brandvæsenet. Dermed vil brandvæsenet kunne ansætte flere servicemedarbejdere, der også kan fungere som brandfolk i dagtimerne. Målet er at gøre brandvæsenet mindre afhængigt af deltidsbrandfolk, som bliver sværere og sværere at rekruttere.

Nordsjællands Brandvæsens ejerkommuner – Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner – er enige om, at de fremover alle skal indkøbe en basispakke af ydelser hos brandvæsenet. Det drejer sig om hjælpemiddeldepot, servicevagtfunktion, kursus- og slukkerservice samt vagtcentralydelser. Basispakken bliver obligatorisk for kommunerne.

Formålet er først og fremmest at give brandvæsenet mulighed for at ansætte flere servicemedarbejdere, der samtidig kan fungere som deltidsbrandfolk i dagtimerne. Dermed øges beredskabets robusthed, fordi det særligt i dagtimerne er vanskeligt at få nok deltidsbrandfolk.

”Vi ser ind i en fremtid, hvor udfordringen med at skaffe deltidsbrandfolk, særligt i dagtimerne, kun bliver større. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har en handlekraftig beredskabskommission, som enstemmigt vedtager en plan for, hvordan vi – også i fremtiden – sikrer et robust beredskab i vores kommuner”, siger Thomas Lykke Pedersen (A), der er formand for beredskabskommissionen og borgmester i Fredensborg Kommune.

Stadig behov for deltidsbrandfolk

”Basispakken giver os en større volumen på opgaverne, og dermed har vi mulighed for at ansætte flere medarbejdere, der kombinerer tilværelsen som brandmand med et job i vores serviceafdeling. Vi har haft fokus på at udvælge serviceopgaver, som harmonerer med, at vi først og fremmest er et brandvæsen, der skal kunne rykke ud, når borgerne har brug for hjælp. Det vil sige, at medarbejderne skal kunne slippe det, de har i hænderne, så snart alarmen går”, fortæller Lars Rosenwanger, der er beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen.

Den nye aftale om flere kommunale serviceopgaver til beredskabet ændrer dog ikke på, at der stadig er et stort behov for deltidsbrandfolk i Nordsjællands Brandvæsen:

”Rygraden i vores beredskab er de deltidsansatte brandfolk, og det har vi et stort ønske om, at det også er i fremtiden. Derfor skal vedtagelsen af en basispakke netop ses som et udtryk for, at vi ønsker at finde en løsning, hvor vi fortsat kan løse beredskabsopgaverne i vores ejerkommuner med deltidsbrandfolk”, siger Lars Rosenwanger, som håber, at den nye ordning også kan øge robustheden resten af døgnet:

”Vi kan se, at de medarbejdere, der både har deres primære beskæftigelse hos os og er deltidsbrandmænd på en af vores stationer i fritiden, har en højere mødeprocent ved udkald. Det har altså en positiv afsmitning på medarbejdernes tilknytning uden for almindelig arbejdstid, når de arbejder i brandvæsnet til daglig”, siger Lars Rosenwanger.

Annonce