Skatteregler forhindrer brandvæsener i at hjælpe med at tænde juletræer

Arkivfoto

Igen i år har SKAT’s regler givet problemer for brandvæsener, der gerne vil hjælpe med den traditionelle tænding af kommunens juletræ. Hvis brandvæsenets stige anvendes til at hjælpe julemanden eller borgmesteren op til træets top, skal det nemlig efter reglerne udløse en stor regning til brandvæsenet. Årsagen er, at brandkøretøjer er afgiftsfritagede – og derfor kun må anvendes til brand- og redningsopgaver. Anvendes en stigevogn til at tænde et juletræ, kan det i yderste konsekvens medføre, at der skal betales fuld afgift af køretøjet.

Sidste år anmeldte en borger Nordsjællands Brandvæsens station i Tikøb for at have anvendt et brandkøretøj til at køre julegaver ud til lokale børn. Siden da har SKAT været i dialog med Nordsjællands Politi om fortolkningen af reglerne, men politiets jurister har ifølge SKAT konkluderet, at reglerne ikke kan fraviges – heller ikke hvis brandvæsenet søger om tilladelse til det konkrete arrangement.

Beredskabschef Niels Mørup fra Nordsjællands Brandvæsen peger dog på, at netop traditionen med at tænde juletræet findes i næsten alle større danske byer. ”Vi kan jo ikke lade SKAT stoppe julen. Reglerne er perfide i dag, for selvfølgelig skal vi have mulighed for at se brandvæsenet i andre funktioner. Det er jo også en forebyggende opgave, at børnene kan genkende brandfolkene”, siger Niels Mørup til Lokalavisen Frederikssund.

Som følge af sagen fra Tikøb har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab imidlertid i år valgt at sige nej til at deltage i de traditionelle tændinger af juletræerne i Frederikssund og Slangerup, hvor brandvæsenets redningslift ellers normalt har haft en hovedrolle.

”Brandbilerne er indregistreret til brand og udrykning, og ifølge skattereglerne må de ikke bruges til andet end de opgaver, der er beskrevet i beredskabsloven. Når man så kigger rundt i landet, er der andre beredskaber, der gør det. Men det må vi ikke. Jeg synes, det er brandærgerligt, for det er en god tradition og en god oplevelse – både for borgerne, men også for os brandfolk. Men vi skal jo følge lovgivningen, og jeg ønsker ikke at skulle stå skoleret inde hos SKAT”, siger beredskabschef Kim Lintrup til Lokalavisen Frederikssund.

Hos SKAT bekræfter chefkonsulent Jørn Nysum Schoop, at det er i strid med reglerne at anvende brandkøretøjer til andet end beredskabsopgaver. ”Hvis man koldt og kynisk skal kigge på vores regler, så må man ikke”, siger han. Ifølge Jørn Nysum Schoop vil SKAT i første omgang sende en advarsel til brandvæsenerne, hvis man f.eks. gennem avisomtale bliver opmærksom på, at brandkøretøjer har været anvendt til julearrangementer. Men hvis et brandvæsen derefter fortsætter med den ulovlige praksis, vil der blive opkrævet fuld registreringsafgift.

Annonce