Ønsker Falck-tilbud på brandslukning på Djurs

Dansk Folkeparti i henholdsvis Syd- og Norddjurs kommune har anmodet de to kommuners forvaltninger om at regne på en eventuel privat overtagelse af brandslukningen på Djurs. Dansk Folkeparti mener, der kan spares et millionbeløb ved at lade Falck overtage brandslukningen, ligesom partiet mener, at responstiderne vil falde.

“Falck har effektive stationer overalt i de to kommuner, ligesom stationerne i Randers og Århus vil blive brugt i tilfælde af behov for hjælp. Dette er noget, Falck selv prioriterer. En brand i den vestlige del af Norddjurs Kommune vil selvfølgelig blive behandlet af stationen i Randers, ligesom Falck i Århus nogle steder vil komme hurtigere frem end det kommunale beredskab i Syddjurs”, skriver Per Dalgaard og Bent Andersen fra Dansk Folkeparti i et oplæg. De er medlemmer af sammenlægningsudvalgene i Syd- og Norddjurs.

“Det er et fælles krav, at begge kommuner går ind i seriøse forhandlinger for få at et tilbud, der på alle måder og områder kan sammenlignes med det eksisterende kommunale beredskab”, skriver Dansk Folkeparti.

Annonce