Ingen afklaring om lukning af brandstationer på Djursland

Der vil gå mindst en måned, inden det bliver besluttet, om en af brandstationerne i Rønde, Hornslet eller Kolind bliver nedlagt. Beslutningen om den fremtidige stationsstruktur skulle ellers have været truffet i denne uge på et møde i den fælles beredskabskommission for Norddjurs og Syddjurs kommuner, men kommissionen besluttede, at der skal arbejdes videre med en analyse af stationsstrukturen.

Det fælleskommunale beredskab på Djursland har problemer med økonomien, og på det ekstraordinære møde i beredskabskommissionen blev det besluttet, at beredskabet i 2012 skal tilføres yderligere 1 mio. kr., hvilket dog er mindre, end beredskabet selv ønskede.

Samtidig er der tilsyneladende uenighed mellem politikerne fra de to kommuner, idet de politisk udpegede kommissionsmedlemmer fra Norddjurs Kommune mener, at der er for mange brandstationer i den del af slukningsområdet, som udgøres af Syddjurs Kommune – og at der derfor er behov for at ændre stationsstrukturen.

Nu har beredskabskommissionen så besluttet, at der tidligst træffes beslutning om den fremtidige stationsstruktur om en måned. “Der arbejdes videre med en grundig analyse, som bliver fundamentet for drøftelser om den fremtidige struktur. For mit vedkommende vil jeg se materialet, før det er muligt for mig at danne mig en holdning til sagen”, siger Kirstine Bille (SF), der er borgmester i Syddjurs Kommune, til Århus Stiftstidende.

Annonce