Østjyllands Brandvæsen klar med stor spareplan

En ny spareplan skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen kan reducere omkostningerne med 5 mio. kr. om året. Det skal blandt andet ske ved at investere færre penge i nyt materiel, ved at sælge de særlige specialtendere i havneberedskabet i Aarhus samt ved at undlade at besætte ledige stillinger. Men da sparekravet er på 8,5 mio. kr., mangler der stadig 3,5 mio. kr. i budgettet, og det kan føre til, at serviceniveauet må reduceres.

Økonomien i Østjyllands Brandvæsen er udfordret på flere områder. Brandvæsenet mangler således at finde de sidste 2,2 mio. kr. af de besparelser, som er aftalt mellem kommunerne og staten, der mangler 1,8 mio. kr. til en styrkelse af IT, administration og vagtcentral, en ny station i Aarhus Nord vil koste 1 mio. kr. ekstra i drift om året, et nyt hovedsæde koster 0,7 mio. kr. i drift, og uforudsete udgifter til brandvæsenets generelle overhead til ledelse og administration samt stigende udgifter til Falck løber op i 2,9 mio. kr. Hertil kommer så en engangsudgift på 2,1 mio. kr. til beredskabsdirektør Lars Hviids fratrædelsesordning.

I år mangler brandvæsenet derfor 9,3 mio. kr. på driften, i 2020 mangler der 7,2 mio. kr. og fra 2021 mangler der 8,6 mio. kr. om året.

Har udarbejdet effektiviseringskatalog

Derfor har Østjyllands Brandvæsen nu udarbejdet et effektiviseringskatalog, som peger på besparelser for ca. 5 mio. kr. om året, der kan gennemføres uden at reducere serviceniveauet.

Kataloget indebærer blandt andet, at budgettet til køretøjsinvesteringer reduceres med 1,4 mio. kr. om året, at der spares 1,5 stillinger ved samling af aktiviteterne på et nyt hovedsæde, at der spares 1,2 mio. kr. og tre stillinger ved at undlades at besætte ledige stillinger i sekretariatet, den forebyggende afdeling og salgs- og serviceafdelingen, samt at der spares 0,3 mio. kr. på afløsning ved sygdom i den faste styrke. Endvidere vil beredskabet i oliehavnen i Aarhus blive ændret, således at de to nuværende specialtendere overflødiggøres og sælges, idet de erstattes af særlige tankvogne, som også kan indgå i det daglige beredskab. Det vil give en engangsindtægt på 1,5 mio. kr. i 2019.

Tilbage står imidlertid, at der stadig mangler 3,5 mio. kr. for at få økonomien til at gå i balance. Ifølge Østjyllands Brandvæsen kan de hentes ved at revidere den risikobaserede dimensionering, således at brandvæsenets serviceniveau reduceres. Men der er også en mere fundamental udfordring, idet befolkningstallet i Østjylland vokser. Det vil give øget træk på både det forebyggende og operative beredskab.

Politikere skal tage stilling til forskellige modeller

Østjyllands Brandvæsen lægger op til, at den udestående besparelse på 3,5 mio. kr. kan håndteres på tre forskellige måder: Enten igangsættes et arbejde med at revidere serviceniveauet og dermed dimensioneringen, eller der arbejdes med at finde yderligere besparelser, eller brandvæsenet tilføjes de 3,5 mio. kr. fra ejerkommunerne.

I forhold til udfordringen med det stigende befolkningstal peger brandvæsenet også på tre muligheder: Enten justeres budgettet ikke, hvilket gør, at der skal spares yderligere 8 pct. frem mod 2030 for at imødekomme det yderligere træk på beredskabet. Eller budgettet fremskrives automatisk i takt med befolkningstilvæksten, dog med fradrag af et effektiviseringskrav. Eller budgettet fremskrives automatisk i takt med befolkningstilvæksten, uden fradrag af effektiviseringskrav.

Beredskabskommissionen skal senere på måneden tage stilling til de økonomiske udfordringer.

Annonce