Østjyllands Brandvæsen ønsker mere mangfoldighed blandt brandfolkene

Flere kvinder og flere personer med en anden etnisk oprindelse end dansk. Det er målsætningen, når Østjyllands Brandvæsen skal besætte fire nyoprettede stillinger som brandmand m/k i Aarhus. Og det ser ud til at kunne lykkes, for ud af 138 ansøgere er der 12 kvinder og seks personer med en anden etnisk oprindelse end dansk.

I august måned har beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl afholdt møder med alle de fuldtidsansatte brandfolk for at orientere om implementeringen af Østjyllands Brandvæsens strategiske mål om et mangfoldigt beredskab.

”Der er ingen tvivl om, at mangfoldighed skal være en del af brandvæsenets fremtidssikring, men det kan godt give kulturelle bølgeskvulp, som bliver håndteret i en konstruktiv dialog mellem ledelse og nuværende medarbejdere”, lyder udmeldingen fra brandvæsen.

Nye stillinger prioriteres til mangfoldighed

I den kommende tid skal Østjyllands Brandvæsen ansætte yderligere fire beredskabsassistenter til fuldtidsudrykningerne på de tre brandstationer i Aarhus. Her er det besluttet, at brandvæsenet prioriterer disse fire stillinger til at skabe mere mangfoldighed i beredskabet. Det er bl.a. forventningen, at brandvæsenet kan ansætte flere kvinder og flere personer med en anden etnisk oprindelse end dansk.

Ud af 138 ansøgere er der 12 kvinder og seks personer med en anden etnisk oprindelse end dansk. Det er nye rekorder, som Østjyllands Brandvæsen erklærer sig meget tilfreds med.

Baggrunden for de nyoprettede stillinger er, at Østjyllands Brandvæsen inden for budgettet har fundet det råderum, som tillader, at brandvæsenet nu opgraderer den sidste fuldtidsstation i Aarhus med de resterende to beredskabsassistenter. Derved kører alle brandstationer i Aarhus med én holdleder og fem brandfolk (1+5) fra 1. januar 2022.

Annonce