Nyt brandvæsen vil halvere antallet af indsatsledere

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland

Det nye Sydvestjysk Brandvæsen, der dækker kommunerne Fanø, Esbjerg og Varde, skal spare 5 mio. kr., og en del af besparelsen planlægges hentes ved at halvere antallet af indsatsledere. Fremover skal der kun være to indsatsledervagter mod i dag fem, men der bliver dog også en mulighed for at etablere indsatsledervagt på Fanø i forbindelse med f.eks. storme.

I dag har Sydvestjysk Brandvæsen disse fem indsatsledervagter:

  1. Nørre Nebel/Oksbøl – ca. 100 udrykninger om året (betjenes af 5 deltidsansatte)
  2. Varde – ca. 240 udrykninger om året (betjenes af 3 fastansatte)
  3. Esbjerg – ca. 540 udrykninger om året (betjenes af 4 fastansatte, pt. 3)
  4. Nordby – ca. 20 udrykninger om året (betjenes af 2 deltidsansatte)
  5. Ribe – ca. 175 udrykninger om året (betjenes af 2 fastansatte + 1 deltidsansat)

Kravet om, at der skal findes besparelser for 5 mio. kr. frem til 2017, ser imidlertid ud til at medføre, at der sker en kraftig reduktion i antallet af indsatsledervagter. Målet er at opnå en besparelse på ca. 900.000 kr. om året.

En ændret indsatsledervagt vil kræve en ændring af den risikobaserede dimensionering. Det forudsætter, at ændringen har baggrund i en risikovurdering, men Sydvestjysk Brandvæsen lægger ikke skjul på, at ændringen alene har baggrund i sparekravene. Brandvæsenet understreger dog, at Beredskabsstyrelsen har godkendt den nye vagtordning.

Den fremtidige indsatsledervagt kommer til at bestå af 2,5 områdedækkende vagter, nemlig en døgndækkende nord-vagt og en døgndækkende syd-vagt. Desuden etableres der mulighed for, at der ved hjælp af to indsatsledere med bopæl på Fanø kan vagtfastsættes yderligere vagtbetjening i forbindelse med storm, ekstrem tørke mv. Nord-/syd-vagterne foreslås bemandet med fastansatte i en fast vagtturnus.

Holdlederne på de enkelte brandstationer vil i forbindelse med løsningen blive uddannet til tekniske ledere. I alt medfører uddannelserne engangsudgifter på 350.000 kr. samt årlige udgifter på 540.000 kr. til den løbende opgradering på de ni brandstationer.

Sagen skal i den kommende tid behandles politisk.

Annonce