Konservative er ude af politisk aftale om beredskabet

Arkivfoto: Eimo Berg

Fredag blev der indgået en bred politisk aftale om redningsberedskabet i 2015. Aftalen indebærer, at Beredskabsstyrelsen skal på en hård slankekur, og det har fået et af de partier, der traditionelt altid i med i beredskabsaftalerne, nemlig Konservative, til at sige stop. Partiet er ikke med i den nye aftale – og vil i stedet tilføre ekstra midler til beredskabet.

Den nye politiske aftale om redningsberedskabet i 2015 er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.

Partierne har samtidig aftalt, at der i løbet af 2015 skal skabes grundlag for, at der kan indgås en ny, flerårig politisk aftale om den kommende strukturreform af beredskabet. Den aftale vil i så fald udmønte de store besparelseskrav, som det statslige beredskab rammes af som følge af de politiske aftaler, der tidligere på året blev indgået.

Ansættelsesstop og færre materielindkøb

I den nye politiske aftale er den økonomiske ramme for det statslige beredskab på 482,8 mio. kr. i 2015. Det er en reduktion på 25 mio. kr., men det fremgår af aftalen, at denne første runde af besparelserne ikke må ændre i Beredskabsstyrelsens geografiske struktur og operative opgaveløsning, ligesom besparelserne skal tilrettelægges på en sådan måde, at de er geografisk jævnt fordelt og uden afskedigelser.

Dermed skal Beredskabsstyrelsen i 2015 igennem en hård slankekur, hvor der skal leveres samme beredskab for 25 mio. kr. mindre. Det skal ifølge aftalen ske ved at gennemgøre en række (ikke nærmere specificerede) midlertidige driftstilpasninger og udskyde en række vedligeholdelsesarbejder og materielindkøb. Desuden indføres der et selektivt ansættelsesstop inden for Beredskabsstyrelsens område. Endvidere er der enighed om, at reglerne for brandsyn skal målrettes og forenkles.

Politisk kritik af regeringen

De Konservative har besluttet, at partiet ikke vil indgå i beredskabsaftalen.

”De seneste par års storme og oversvømmelser har vist, hvor vigtigt det er, at vi har et beredskab som kan hjælpe, når ulykken er ude. Derfor vil vi heller ikke være med til de massive besparelser på det statslige beredskab, som regeringen, Venstre, DF, SF og Liberal Alliance lægger op til i 2015. I stedet vil vi tilføre området yderligere midler, så vi er bedre parat, når ulykken er ude. Det er for sent, når ulykken er sket”, siger partiformand Søren Pape Poulsen.

Også Venstre og Dansk Folkeparti er kritiske mod regeringen, men dog på et mere teknisk område. I aftalen kritiserer de to partier således regeringen for, at nye regler om gebyr for blinde alarmer – der giver kommunerne mulighed for at øge gebyret – er gennemført af Forsvarsministeriet, uden at partierne bag den nuværende politiske beredskabsaftale er blevet inddraget eller orienteret. Det øgede gebyr var ellers en del af den politiske aftale, og så er det normal procedure, at den konkrete implementering sker med inddragelse af partierne bag aftalen.

Annonce