Opgiver projekt med brandkadetter efter manglende interesse blandt de unge

Arkivfoto: Danske Beredskaber

Der vil ikke blive uddannet brandkadetter i Rudersdal Kommune. Selv om kommunen har afsat 100.000 kr. til et projekt med brandkadetter, så har det vist sig, at der ikke er tilstrækkelig interesse blandt de unge i Rudersdal. Derfor har kommunen besluttet at nedlægge projektet og anvende pengene til andre formål.

Rudersdal Kommune har i budgettet for 2019 afsat 100.000 kr. til brandkadetuddannelsen. Men de hidtidige erfaringer med rekruttering af brandkadetter i Rudersdal gør, at kommunen har konkluderet, at der ikke er tilstrækkeligt efterspørgsel blandt de unge. Det er simpelthen ikke muligt at rekruttere brandkadetter.

På landsplan er der etableret en ny landsorganisation, Unge i Beredskabet, der samler og varetager arbejdet med børn og unge med interesse for brand og redning. Unge i Beredskabet bygger på erfaringer og resultater fra det tidligere projekt med brandkadetter. Unge i Beredskabets primære målgruppe er unge i alderen 10-18 år samt de eksisterende brandkadet- og ungdomsbrandkorps i hele landet. Målgruppen er imidlertid bredere end for brandkadetuddannelsen, der i højere grad fokuserede på udsatte unge i samme aldersgruppe.

I Rudersdal Kommune vurderer man dog, at det nye og bredere koncept i Unge i Beredskabet ikke vil fremkalde en fornyet interesse blandt de unge. Derfor har kommunen nu besluttet, at projektet nedlægges – og at de afsatte penge i stedet tilgår kommunekassen, så de kan anvendes til andre formål.

Annonce