Pænt overskud hos Ærø Redningskorps

Arkivfoto: Michael G. Madsen

Det er en pæn forretning at drive et traditionelt ø-redningskorps med brandslukning, ambulancekørsel, autohjælp, sygetransport – og vognmandsforretning. Det demonstrerer Ærø Redningskorps endnu engang med et solidt overskud på 1,2 mio. kr. og en egenkapital, der placerer det lille redningskorps som en af de mest solide virksomheder indenfor det danske beredskab.

Ærø Redningskorps, der blev etableret i 1934, driver en brand- og redningsstation i Dunkær, hvorfra det slukkes brande for Ærø Kommune og udføres ambulancekørsel for Region Syddanmark. Desuden udføres autohjælp og sygetransport, ligesom redningskorpset tager sig af vognmands- og entreprenøropgaver.

I 2011 fik Ærø Redningskorps en bruttofortjeneste på 9,7 mio. kr., og det er en anelse mindre end i 2010. Personaleomkostningerne steg fra 6,9 mio. kr. til 7,3 mio. kr., og samtidig var der øgede afskrivninger, hvorved driftsoverskuddet dykkede fra 2,6 mio. kr. i 2010 til 1,6 mio. kr. Bundlinjen viser dog et solidt overskud på 1,2 mio. kr. – mod 1,9 mio. kr. i 2010.

Finansielt er Ærø Redningskorps et særdeles solidt selskab med aktiver for 15,8 mio. kr., heraf materiel for 5,4 mio. kr. og 3,9 mio. kr. i likvide midler. I årets løb er der investeret 1,8 mio. kr. i nyt materiel.

Egenkapitalen er på 12 mio. kr., og af årets overskud udbetales der kun et beskedent udbytte på 96.600 kr. til ejerne.

Annonce