Ærø får akutbil i stedet for ekstra ambulance

Om to uger er det slut med at have et ekstra ambulanceberedskab på Ærø. Ejeren af Ærø Redningskorps, Kurt Hansen, har hidtil leveret det ekstra beredskab gratis, men den ordning bortfalder, når ambulancekørslen overgår til BIOS. I stedet har Region Syddanmark nu indgået aftale med BIOS om, at der skal indsættes en akutbil med en enkelt redder.

Statistik fra Region Syddanmark viser, at der ca. 10 gange om året er to samtidige udkald til ambulanceberedskabet på Ærø. Hidtil er det blevet håndteret ved, at Ærø Redningskorps – der er underleverandør til Falck – gratis har haft en ekstra ambulance i beredskab udover den ene ambulance, som Region Syddanmark betaler for. Men fra 1. september 2015 overgår ambulancekørslen til BIOS, der alene er blevet bestilt til at levere et enkelt ambulanceberedskab.

Ifølge Region Syddanmark kan opgaven med udrykning til ca. 10 opgaver om året ikke bære, at der skal være et ekstra ambulanceberedskab på to personer på vagt hele året. Hidtil har regionen derfor henvist til, at der nu er etableret en landsdækkende lægehelikoptertjeneste, så der ved flere samtidige udkald kan sendes en akutlægehelikopter til Ærø for at afhente patienten. Reduktionen af beredskabet er imidlertid blevet skarpt kritiseret fra Ærø, og nu er der fundet en alternativ løsning.

Som led i en ny aftale skal BIOS således supplere ambulanceberedskabet med en akutbil, som bemandes med en redder på tilkaldevagt. Efter et halvt år skal ordningen evalueres, og der skal tages stilling til, om akutbilen skal bemandes med en paramediciner.

Annonce