Overvejer at bygge to nye brandstationer i Kolding Kommune

Google Streetview
Brandstationen i Vamdrup. Arkivfoto.

De nuværende brandstationer i Vamdrup og Stepping er begge uhensigtsmæssigt placeret, og da begge stationsbygninger desuden er i dårlig stand, overvejer Kolding Kommune at bygge to nye brandstationer. Det vil i alt koste ca. 9,4 mio. kr., og i første omgang skal kommunens beredskabskommission tage stilling til, om de nye stationer skal med i næste års budgetforhandlinger.

Beredskabet i Kolding har vurderet de nuværende brandstationers beliggenhed og bygningsmæssige tilstand, og konklusionen er, at stationerne i Vamdrup og Stepping ikke længere er tidssvarende – samt at deres nuværende placeringer ikke er hensigtsmæssige.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvor de nye brandstationer i givet fald skal placeres, men der skal ved valg af placering især tages højde for planmæssige og trafikale forhold samt brandfolkenes bopæl og arbejdspladser.

I Vamdrup går overvejelsen på at flytte brandstationen til et erhvervsområde, hvorved den centralt placerede grund, hvor den nuværende brandstation ligger, kan frigøres til centerformål. En ny station vurderes at ville koste 4,9 mio. kr. inkl. grund, byggeri og inventar. Der vil blive tale om en brandstation, der svarer til den nuværende station i Lunderskov.

I Stepping er brandstationen beliggende på en grund i et boligområde, og her er der så snævre rammer, at beredskabet ikke anbefaler en ud- eller ombygning. Desuden beskrives bygningsmassens stand som dårlig, og derfor planlægges der også her en ny brandstation svarende til den nuværende station i Lunderskov, dog således at antallet af garagepladser og porte reduceres fra tre til to. I Stepping vurderes en ny station af ville koste 4,4 mio. kr.

I øjeblikket arbejder beredskabet i Kolding med forskellige løsningsmodeller, hvorefter kommunens beredskabskommission forud for næste års budgetforhandlinger vil tage stilling til, om nye brandstationer skal indgå i forhandlingerne.

Annonce