Kolding reducerer måske beredskabet

Google Maps
Falck-stationen i Kolding. Arkivfoto

Et sparekrav på 700.000 kr. medfører muligvis, at førsteudrykningen i Kolding Kommune reduceres fra otte mand til seks mand, og at katastrofeberedskabet forringes. Det er kommunens økonomiudvalg, som har besluttet, at der i alt skal spares 100 mio. kr. på det kommunale budget, og beredskabskommissionens andel af dette sparemål udgør 700.000 kr. Økonomiudvalget skal nu tage stilling til, om kravet om besparelser på beredskabet skal fastholdes.

Kolding Kommunes beredskabsdirektør har udarbejdet et forslag til reduktion af budgettet i 2005. Her lægges der op til, at der kan spares 500.000 kr. ved at reducere bemandingen af førsteudrykningen fra otte til seks mand. Der er 1-minutudrykning i Kolding Kommune. Det vil i givet fald kræve en genforhandling af kommunens kontrakt med Falck, idet den nuværende kontrakt først udløber 31. december 2004, og der tidligere er truffet beslutning om at forlænge kontrakten i et år på uændrede vilkår. Beredskabsdirektøren lægger ikke skjul på, at besparelserne i givet fald vil resultere i et dårligere beredskab med eventuelle større brandskader til følge. Beredskabskommissionen har tidligere på året besluttet at opretholde et tidligere sparekrav på 527.000 kr. fra 2006 og fremover, hvilket i givet fald vil betyde et endnu ringere beredskab.

Yderligere 100.000 kr. skal ifølge spareforslaget hentes fra beredskabets vedligeholdelseskonto. Den besparelse vil ifølge beredskabsdirektør John Bejerholm betyde at vedligeholdelser af bygningsmassen bliver dårligere fremover. Og endelig skal der hentes 100.000 kr. fra kommunens frivillige redningstjeneste, hvorved niveauet for redningstjenesten bliver dårligere fremover.

Beredskabskommissionen i Kolding skulle på et møde i går have taget stilling til besparelsesforslaget, men da fem af kommissionens medlemmer var fraværende, var beredskabskommissionen ikke beslutningsdygtig. Derfor bliver det nu op til økonomiudvalget at beslutte, om besparelseskravet skal fastholdes og beredskabet dermed skal reduceres.

Annonce