Nye principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse

Arkivfoto

Center for Biosikring og -Beredskab har udsendt nye principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse. Retningslinjerne henvender sig til det biologiske specialberedskabs samarbejdspartnere, herunder de offentlige myndigheder, som ikke har biologiske hændelser som hovedopgave, men som har vigtige tilgrænsende beredskabs- eller sundhedsopgaver – politi, brandvæsen, sundhedsberedskab og forsvar.

Formålet med retningslinjerne er at sikre en optimal håndtering af biologiske hændelser i Danmark. Retningslinjerne henvender sig – udover til beredskabet – også til virksomheder med tilladelse til at arbejde med farlige biologiske stoffer samt til den danske offentlighed i bred forstand, herunder borgere og fagpersoner som journalister eller forskere, der måtte have interesse i principperne for myndighedernes arbejde på dette område.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med EU’s retningslinjer på området; ”Biological Incident Response and Environmental Sampling”.

Annonce